Close

DSE Fokusaften Lyngby 2019

Fokusaften foregår i uge 39 og 40! Hvert år arrangerer De Studerendes Erhvervskontakt (DSE) en række Fokusaftener, som kan give dig et unikt indblik i, hvordan hverdagen fungerer i nogle af Danmarks førende ingeniørvirksomheder. Det er samtidig din mulighed for at præsentere dig selv over for interesserede virksomhedsrepræsentanter, som er […]

Read More

INTERNSHIPS can be the highway to your first job

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér With an internship, you gain knowledge about your opportunities as an engineer and boost your career. A prolonged internship or collaboration with an engineering company can make your career. Three CEOs from a small, a medium-sized, and a large company agree about this. Which company size you should […]

Read More

PRAKTIK kan være en smutvej til dit første job

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér Med et praktikophold kan du blive klogere på dine muligheder som ingeniør og booste din karriere. Et længere praktikophold eller samarbejde med en ingeniørvirksomhed kan være afgørende for din karriere. Det er tre direktører fra henholdsvis en mindre, en mellemstor og en stor ingeniørvirksomhed […]

Read More