Close

Jobsamtalen: De vigtigste råd

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér Forbered jobsamtalen Forbered dig. Læs alt, du kan finde om virksomheden og de personer, du skal møde på nettet, i pressen og i fagmedier. Du skal kende virksomheden og dens udfordringer. Hav spørgsmål med på et stykke papir. Brug spørgsmålene til at deltage i […]

Read More

Job interviews: The most ­important tips

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér Prepare for the interview Prepare – read everything you can find about the company and the people you are going to meet: online, in the press, in business media. You have to know the company and their ­challenges. Bring questions on a piece of […]

Read More

Tips for writing applications

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér Show who you are, so the employer can match you with a good job, says career counsellor Line Randa from Aalborg University. When you put your hands on the keyboard with the intention of writing an application, you want to find a job that […]

Read More

Gode råd til at skrive ansøgning

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér Vis, hvem du er, så kan arbejdsgiverne matche dig med et godt job, siger karrierevejleder Line Randa fra Aalborg Universitet. Når du sætter dig til tasterne for at skrive en ansøgning, ønsker du at finde et job, der lige er dig. Samtidig er arbejdsgiveren […]

Read More

X-chromosomes cost less than Y

There is not equal pay for engineers. There is a gender determined difference of about four percent between the members of Ingeniørforeningen IDA. What can young engineers do about it? From the first day at work, female engineers earn less than their male colleagues. Ingeniørforeningen IDA, published an analysis in […]

Read More

X-kromosomer koster mindre end Y

Der er ikke lige løn for lige arbejde blandt ingeniører. Der er en kønsbestemt forskel på omkring fire procent blandt medlemmerne af Ingeniørforeningen IDA. Hvad kan unge ingeniører gøre ved det? Fra dag ét på arbejdsmarkedet tjener kvindelige ingeniører mindre end deres mandlige kolleger. Ingeniørforeningen IDA udgav i 2019 en […]

Read More