Close

Karakterer er ikke alt – og dog?

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér Der er karakterer – og så er der alt det andet på et CV såsom rejser, frivilligt arbejde, udlandsophold og sprogfærdigheder. Men hvor meget tæller alt det i forhold til karakterer? Tre direktører fra en mindre, en mellemstor og en meget stor ingeniørvirksomhed kommer […]

Read More

Grades are not everything – or are they?

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér There are grades – and then there is everything else on a résumé, like travels, volunteer work, trips abroad, and language skills. But how much does that count compared to grades? Three directors from a small, a medium-sized, and a large engineering company share […]

Read More

“Four months you will never forget”

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér With an internship abroad, you risk feeling very alone for a period of time – because you are. But you get experiences for a lifetime, says Jan Andersen from Middlesbrough. Many may think of football, when they hear of the northern English town, Middlesbrough. […]

Read More

“Fire måneder du aldrig glemmer”

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér Med et praktikophold i udlandet risikerer man i perioder at føle sig meget alene – for det er man. Men man får erfaringer for livet, siger Jan Andersen, som tog sin praktik i Middlesbrough. Mange tænker nok på fodbold, når de hører om den […]

Read More

“The internship has gotten me more hooked”

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér Christian Bruun Dam Larsen Bachelor of engineering in chemistry at Aalborg University and intern at Grundfos in Bjerringbro. “I am very keen on water cleaning technologies, which I would like to research down the line. When I spoke to some of the employees from […]

Read More

“Praktikken har gjort mig mere hooked”

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér Christian Bruun Dam Larsen Diplomingeniørstudiet i kemi på Aalborg Universitet og i praktik hos Grundfos i Bjerringbro. “Jeg er meget optaget af vandrensningsteknologier, som jeg på længere sigt gerne vil forske i. Da jeg snakkede med nogle medarbejdere fra Grundfos på DSE-messen og hørte, […]

Read More