Close

Fokusaften Aalborg 2019

Tilmelding til Fokusaften eller Fokusaften On Tour kan gøres ved at udfylde nedenstående formular. Vi vil sende dig en bekræftelsesmail samt en reminder-mail, når det tilmeldte event nærmer sig. Derudover vil vi ikke kontakte dig, og vi vil slette dine kontaktoplysninger senest én måned efter afslutningen af det seneste event du har tilmeldt dig.

Generel information

Kom til DSE Fokusaften og få mulighed for at:

 •         Udvide dit netværk.
 •         Få personligt kendskab til virksomheder.
 •         Få indblik i virksomheders dagligdag, arbejdsmiljø og -politik.
 •         Møde nye og spændende virksomheder.
 •         Opleve hvordan din uddannelse kan anvendes.
 •         Få øjnene op for nye veje og muligheder med din uddannelse.
 •         Se dine fremtidige muligheder.

Til hver Fokusaften vil virksomhederne afholde oplæg, hvor du blandt andet kan høre om, hvordan det er at arbejde som ingeniør hos dem.
Efter oplæggene giver vi aftensmad, og du har mulighed for at få en uformel snak med virksomhedsrepræsentanterne.
Sproget af den aktuelle Fokusaften On Tour vises i de nedenstående overblikstabeller.

Fokusaften

Fokusaften foregår på AAU og begynder kl 16:30, hvor virksomhederne kort præsenterer, hvad de arbejder med.
Herefter kommer der to præsentationsrunder af én times varighed. Du vil altså kunne nå at høre to oplæg på én aften. Mellem præsentationerne er der en kort pause med forfriskninger, og til sidst vil der være gratis aftensmad.
Det overordnede program for Fokusaften er:

 •         Kl. 16:30 – Velkomst
 •         Kl. 16:45 – Første runde oplæg
 •         Kl. 17:45 – Kort pause
 •         Kl. 18:15 – Anden runde oplæg
 •         Kl. 19:15 – Aftensmad med networking

Virksomhederne vil blandt andet fortælle om hvilke projekter de arbejder på, hvordan det er at arbejde som ingeniør hos dem og hvordan din uddannelse kan bruges i virksomheden.
Da vi sørger for aftensmad, er det vigtigt, at du husker at tilmelde dig.
Deadline for tilmelding til ‘Fokusaften: Elektronik & IT’ er den 15. marts, og for ‘Fokusaften: Maskiner & IT’ er deadlinen den 25. marts.
I år har vi arrangeret følgende Fokusaftener:

TemaVirksomhederAdresseTidspunktDato
Elektronik & ITTDC,
Kraftværk,
Mjølner Informatics
Cassiopeia
Selma Lagerløfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
16:3019-03-2019
Maskiner & ElektronikLINAK A/SFibigerstræde 16,
9220 Aalborg Øst
Lok. 1.101
16:3027-03-2019

Da det kun er LINAK, der deltager ved ‘Fokusaften: Maskiner & Elektronik’, vil der være aftensmad med mulighed for networking umiddelbart efter deres oplæg.

Fokusaften On Tour

Udover Fokusaften på AAU tilbyder vi også Fokusaften On Tour, som foregår på virksomhedernes egen adresse. Programmet hos hver virksomhed er tilrettelagt af virksomhederne selv.
Det er vigtigt, at du husker at tilmelde dig. Deadline for tilmelding til Fokusaften On Tour er fredag den 22. marts.

VirksomhederAdresseTidspunktDatoSprogProgram
RambøllPrinsensgade 11, 9000 Aalborg16:00-19:3025-03-2019EngelskSe her
RTXStrømmen 6, 9400 Nørresundby16:30-19:0026-03-2019Engelsk / DanskSe her
COWIVisionsvej 53, 9000 Aalborg15:30-18:3028-03-2019Engelsk / DanskSe her

Kage- og slikuddeling

I forbindelse med Fokusaften og Fokusaften On Tour uddeler vi slik den 7. marts og kage i kantinerne den 11.-14. marts.
Programmet kan ses herunder.
Slikuddeling:
Den 7. marts ankommer vi de nedenstående steder på de nedenstående tidspunkter.
9:00: Cassiopeia.
9:50: Fredrik Bajers Vej 7A.
10:40: Pontoppidanstræde 103.
11:40: Thomas Manns Vej 23.
12:30: Skjernvej.
13:15: Create.
14:10: Basis.

Kageuddeling:
Kage bliver uddelt mellem klokken 11:00 og 13:00 i de nedenstående kantiner på de nedenstående dage.
11. marts: Basis og Create.
12. marts: Cassiopeia.
13. marts: Fredrik Bajers Vej 7A.
14. marts: Thomas Manns Vej 23 og Pontoppidanstræde 103.

Fokusaften-katalog

Herunder kan du læse vores Fokusaften-katalog online.

Signing up to Focus Night or Focus Night On Tour is done by filling out the formula below. We will send you a confirmation e-mail and a reminder e-mail a few days before the event. We will not contact you any further, and we will delete your contact information maximum one month after the event is due.

General information

Join DSE Focus Night and get the opportunity to:

 • Expand your network.
 • Get to know the companies on a more personal level.
 • Get a glimpse of the everyday life and work environment of the companies.
 • Meet new and interesting companies.
 • Find use for your education.
 • Experience new ways and possibilities for your education.
 • Get to know the potential of your future.

At every Focus Night the companies will host a presentation, where they will talk about what it is like to work as an engineer at their facility.
After the presentations we offer a free dinner, where you will be able to talk with the company representatives in more informal settings.
The language of the individual Focus Night On Tour is listed in the tables below.

Focus Night

Focus Night is taking place at AAU and starts at 16:30 with a welcome and a short presentation from the companies telling about their job.
Every attending company will hold a presentation twice, each of which is one hour long. This means you will be able to hear two presentations from two different companies at a Focus Night. There will be a short break between the presentations with refreshments, and we will serve free dinner after the second presentation round.
The general program of the Focus Night is as follows:

 • 16:30 – Welcome
 • 16:45 – First session
 • 17:45 – Small break
 • 18:15 – Second session
 • 19:15 – Buffet with networking

The companies will make a presentation about which projects they are working on, how it is working as an engineer at the company, and how your education is used in the company.
It is important that you have signed up for the evening, so we can make sure that there is food enough for everyone. The deadline for signing up for ‘Focus Night: Electronics & IT’ is March 15, and the deadline for signing up for ‘Focus Night: Machine & Electronics’ is March 25.
This year we have arranged the following Focus Nights:

ThemeCompaniesAddressTimeDate
Electronics & ITTDC,
Kraftværk,
Mjølner Informatics
Cassiopeia
Selma Lagerløfs Vej 300
9220 Aalborg East
16:3019-03-2019
Machine & ElectronicsLINAK A/SFibigerstræde 16,
9220 Aalborg East
Room 1.101
16:3027-03-2019

Focus Night On Tour

Besides Focus Night at AAU we also offer Focus Night On Tour, which are hosted at the companies’ home address. The program is prepared by the companies themselves.
It is important that you remember to sign up. Deadline for signing up is Friday, March 22.

CompaniesAddressTimeDateLanguageProgram
RambollPrinsensgade 11, 9000 Aalborg16:00-19:3025-03-2019EnglishLook here
RTXStrømmen 6, 9400 Nørresundby16:30-19:0026-03-2019English / DanishLook here
COWIVisionsvej 53, 9000 Aalborg15:30-18:3028-03-2019English / DanishLook here

Cake and candy handout

Prior to Focus Night and Focus Night On Tour we are handing out candy at March 7 and cake in the cantinas from March 11 to March 14.
The program can be seen below.

Candy handout:

We arrive at the following places at the times below.
9.00: Cassiopeia
9.50: Fredrik Bajers Vej 7A
10.40: Pontoppidanstræde 101
11.40: Thomas Manns vej 23
12.30: Skjernvej
13.15: Create
14.10: Basis

Cake handout:

Cake will be handed out between 11:00 and 13:00 at the cafeterias and days below.

March 11: Basis and Create
March 12: Cassiopeia
March 13: Fredrik Bajers Vej 7A
March 14: Thomas Manns Vej 23 and Pontoppidanstræde 101

Focus Night catalog

Below you can read the Focus Night catalog online: