Close

DSE Messe Lyngby 2022

Kom med til Danmarks største job- og karrieremesse!

Dato: 6. og 7. april 2022

Tid: 10:00 16:00

Sted: DTU Bygning 101, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Dette er din chance for at komme i kontakt med erhvervslivet, udvide dit netværk og sparre med virksomhedsrepræsentanter fra din drømmevirksomhed. Lige meget hvilket trin du er på og om du søger en praktikplads, et studiejob, drømmejobbet eller blot ønsker at udvide dit netværk, så har DSE Messe Lyngby noget at tilbyde!

På DSE Messe Lyngby vil det være muligt at tale med medarbejdere fra virksomhederne ansigt til ansigt og få svar på, hvordan du bliver en del af deres team!

Begge dage i tidsrummet 10:00 – 16:00 kan du besøge messen, som er delt op i tre store område, og møde over 100 forskellige virksomheder og organisationer. Der er gratis adgang for alle.

Muligheder på messen:

 • Snak ansigt til ansigt med dine foretrukne virksomheder.
 • Få hjælp til skrivning og personlig feedback på dit CV.
 • Få taget et professionelt CV-billede.
 • Deltag i virksomhedspræsentationer og få et dybere indblik i deres arbejdsopgaver og en typisk arbejdsdag.
 • Deltag i masser af sjove konkurrencer.
 • Nyd gratis kage, frugt og kaffe.
 • Mød startup-virksomheder.
 • Mød og tal med organisationer.

Op til messen er der flere events du kan deltage i. På vores Facebookside kan du se alle kommende events. Besøg DSE Lyngby for at finde events nær dig og tilmeld dig DSE Messe Lyngby 2022 eventet for mere information omkring messe!

Transport:

DSE tilbyder gratis transport fra flere universiteter i Danmark og Sverige. Her er det muligt at få refunderet sin togbillet (skal være den billigst mulige) ved at kontakte os eller komme forbi vores kontor under messen. Skriv eventuelt for mere information herom.  

Messekatalog:

Førhen har vi haft et dedikeret messekatalog, men fra i år af er dette koblet sammen med Pejling kataloget. Heri kan du læse om hvilke virksomheder, der kommer, hvad de laver og hvem de søger. Det er også din mulighed for at være godt forberedt på messen og både kunne prioritere hvilke virksomheder, du vil besøge, og vide hvilke spørgsmål, du vil spørge dem om. Find Pejling i de blå katalogstandere på DTU Campus, til vores DSE-events før messen, på Pejling.dk eller på DSE-kontorerne. Som lille håndbog har vi lavet en lille messe-folder, som indeholder virksomhedsområderne, liste over de deltagende virksomheder på messen samt den vigtigste information omkring messen. Du vil kunne finde denne til vores events samt ved informationsbordene på messen.

 

Join the biggest job- and career fair for engineering students in Denmark! 

Date: 6th and 7th of April 2022

Time: 10:00 16:00

Place: DTU Bygning 101, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

This is your chance to get in contact with the business world, expand your network and talk to the company representatives from your dream company. No matter what stage you are currently on and whether you seek an internship, a student job, the dream job or just wish to expand your network DSE Fair Lyngby has something to offer you!

At DSE Fair Lyngby it will be possible to talk face to face with employees from companies and to get answers on how you can become part of their team!

Both days from 10:00 – 16:00 you can visit the fair, which is divided into three big areas and meet more than 100 companies, organisations and associations. It is free to join. 

Opportunities at the fair:

 • Talk face to face with your preferred companies
 • Get help on writing and personal feedback on your CV
 • Get a professional CV-picture
 • Participate in company presentations and get a deeper understanding of their tasks and a typical workday
 • Participate in funny competitions
 • Enjoy free cake, fruit and coffee
 • Visit the DTU Jobbank which has many job opportunities
 • Meet and talk with organizations

Before the fair, there are many events that you can participate in. You can see the future events on our Facebook page. Visit DSE Lyngby to find events near you and participate in the DSE Messe Lyngby 2022 event for more information about the fair! 

Transport:

DSE offers free transportation from other universities in Denmark and Sweden. Here, it is possible to get a refund on your train ticket (should be the cheapest option) by contacting us or dropping by our office during the fair. You can write to us for more information. 

Fair catalogue:

Beforehand, we have had a dedicated fair catalogue. However, from this year the fair catalogue is the Pejling catalogue. This contains guides and articles that will prepare you for the fair along with all the company pages, where you can find more information about the companies and see what they seek. Find Pejling in the blue catalogue stands at DTU Campus, at our DSE events before the fair, at Pejling.dk or at the DSE offices. In extension, we have created a small fair booklet which contains the fair areas, a list of the participating companies at the fair and important information about the fair. You will be able to find this at our events and at the information booths at the fair.