Close

DSE PRE-PAIR 2018

DATE DIN FREMTIDIGE ARBEJDSGIVER!

PRE-PAIR er en serie af events, der skal giver de studerende mulighed for at få kontakt til virksomheder, der søger ingeniørpraktikanter. Første del består af ”PRE”-arrangementerne, der består af en virksomhedsworkshop samt en bootcamp for de studerende. Derefter kommer hovedeventet, med fokus på ”PAIR”, der har til formål at føre de to parter sammen.  erudover har vi planlagt flere promoveringsevents i ugerne optil. Nedenfor findes en oversigt med datoer, tidspunkter, lokaler samt uddybende information om de tre events.

 

Virksomhedsworkshop: 26. Oktober kl. 11:00 til 13:00

Alle deltagende virksomheder er inviteret til en workshop med det formål at introducere følgende:
1. Fordelene ved ingeniørpraktik
2. Studieretningerne på DTU Diplom
3. Speeddating princippet, samt hvordan de får mest muligt ud af de korte samtaler.
Alle virksomheder er desuden forpligtede til at udarbejde et praktikopslag før eventet.

Bootcamp for de studerende: 1. November kl. 12:00 til 13:00

Vi afholder bootcamp i samarbejde med karrierecenteret. Her vil de studerende få mulighed for at få feedback på hvordan et godt CV skrives, hvordan de sælger sig selv som ingeniører, laver en elevatortale af sig selv og præsenterer deres personlige kompetencer i en jobsamtale på kun fem minutter.

PRE-PAIR: 8. november kl. 17:00 til 20:00

Denne aften møder de studerende op og er på forhånd informerede om de deltagende virksomheder og deres respektive praktikopslag. Aftenen forløber efter det klassiske speeddating princip, dvs. hver studerende kan trække et nummer hos de forskellige virksomheder. Derefter forløber aftenen med samtaler af fem minutters varighed, hvor de studerende har individuelle samtaler med hver virksomhed med det formål at præsentere sig selv, lære virksomhedens struktur at kende og afdække mulighederne for at besætte den givne virksomheds praktikplads.

DATE YOUR FUTURE EMPLOYER!

PRE-PAIR is a series of events giving the student an opportunity to get in contact with companies who wants engineers for internships. The first part consists of a “PRE”-event being a bootcamp for the students. After this the students are “PAIR”ed with the companies. Besides these two main events there will be several promotion events, which takes place in the weeks before the bootcamp and the pairing.

Bootcamp for the students: November 1, 12:00 to 13:00

Bootcamp is organized in collaboration with DTU Career Center. At this event the students can get information on how to write a CV, how to sell yourself at a job interview and how to do a short pitch of them self and their competencies.

PRE-PAIR: November 8, 17:00 to 20:00

This evening the students and companies meet. Information regarding the participating companies and their internships is distributed beforehand, so the students can be prepared. During the evening the students and companies meet as a classical speed dating event, where each student draw a number for the companies to go visit. Each meeting will be only up to five minutes long, with the goal of presenting one self and figuring out if it is a match. The students may tell about their study line, interests and competencies, while the companies tell about their work, organizational structure and the possibilities of the internship.