Konkurrencebetingelser

mar 02, 2018 Kommentarer lukket til Konkurrencebetingelser by

DSE Lyngby’s konkurrence om gratis oprettelse og 90 gratis minutter fra DriveNow

Vind gratis oprettelse og 90 gratis minutter fra DriveNow

Vi udlodder 3 x 1 gratis oprettelse med tilhørende 90 gratis minutter fra DriveNow til tre heldige vindere.

Deltag i konkurrencen på DSELyngby’s facebookside: https://www.facebook.com/DSELyngby/

Gevinstchancen er lige for alle og afhænger af deltagerantallet. Vinderne findes ved lodtrækning blandt alle der har svaret på konkurrenceopslaget inden d. 18. marts 2018 kl. 12:00.

Der trækkes i alt tre vindere. 1 vinder trækkes d. 4. marts 2018 kl. 12:00, 1 vinder trækkes d. 11. marts 2018 kl. 12:00 og 1 vinder trækkes d. 18. marts 2018 kl. 16:00.

Vinderne skal kontakte DSE Lyngby mhp. indløsning af præmien senest d. 5. april 2018 kl. 12. Præmien er personlig, og kan derfor ikke overdrages.

Konkurrencebetingelser

Konkurrencen løber fra den 2. marts 2018 til den 18. marts 2018. Konkurrencen er ikke købsbetinget, og der kan deltages én gang. Medmindre andet fremgår af konkurrencesiden, er det alene fysiske personer med bopæl i Danmark, der kan deltage i konkurrencen. Skulle du, som følge af præmien, pådrage dig et ansvar i forbindelse med sociale ydelser fraskriver DSE Lyngby sig ethvert ansvar i den forbindelse. DSE Lyngby forbeholder sig retten til at blokere eller slette indhold og billeder, der krænker tredjemands rettigheder, samt at stoppe eller ændre konkurrencen, herunder konkurrencebetingelserne uden varsel. DSE Lyngby påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencen. Ved mistanke om snyd forbeholder DSE Lyngby sig retten til at ekskludere deltageren uden varsel, og kræve erstatning for præmiens værdi og de omkostninger DSE Lyngby måtte have lidt i forbindelse hermed. Vinderne får direkte besked via det anvendte sociale medie. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du samtidig denne offentliggørelse. Vinderne skal, uanset årsag, kontakte DSE Lyngby mhp. udlevering af præmien senest d. 5. april 2018 kl. 12, for at præmien ikke bortfalder. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.

Præmien er 3 x 1 gratis oprettelse med tilhørende 90 gratis minutter fra DriveNow. Normalprisen for 1 præmie er kr. 89 i oprettelse samt 4 kr./min. Alle vindere samtykker ved deres deltagelse, at friholde DSE Lyngby, herunder alle implicerede selskaber og samarbejdspartnere fra enhver form for ansvar og erstatningskrav, der relaterer sig til skader eller beskadigelse forårsaget af, eller der hævdes at være forårsaget af, deltagelse i denne konkurrence eller præmien.

Oplysninger om persondata

Alle deltagere i konkurrencen giver samtidig samtykke til registrering af deres navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger. DSE Lyngby opbevarer oplysningerne om deltagerne fortroligt til brug for selve konkurrencen og ved eventuel meddelelse om, at vedkommende deltager har vundet en præmie, og til enten levering, afhentning eller fremsendelse af præmierne. Oplysninger om deltagere, som har været med i konkurrencen, og som ikke har vundet, vil blive slettet efter udløbet af konkurrenceperioden. DSE Lyngby behandler samtlige opgivne oplysninger om deltagerne fortroligt og vil ikke videregive oplysninger til tredjemand uden deltagerens forudgående samtykke, medmindre det er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen med deltagerne, eller såfremt der foreligger en lovmæssig forpligtelse hertil.

Lovvalg og værneting

Konkurrencen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der skyldes disse konkurrencebetingelser, er underlagt det jurisdiktionsområde, der hører under DSE Lyngby’s værneting.

Generelle oplysninger 

Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook. Konkurrencen udbydes af DSE Lyngby. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Messe

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
Comments are closed.