Close

OM DSE

De Studerendes Erhvervskontakt (DSE) har siden 1989 arbejdet målrettet med at skabe en god kontakt til det danske erhvervsliv. DSE har stærke bånd til førende ingeniørvirksomheder, som ønsker en tæt relation til ingeniørstuderende.Placering i Lyngby og Aalborg

DSE står for De Studerendes Erhvervskontakt. DSE er en selvstændig, upolitisk og økonomisk uafhængig studenterforening, som holder til på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet (AAU). Vi består af studerende fra DTU og AAU, og vores kontorer på universiteterne betyder, at vi er i tæt kontakt med de mange andre ingeniørstuderende i Danmark. 

DSE har to afdelinger, DSE Aalborg og DSE Lyngby. DSE har tre kontorer fordelt på to universiteter: Aalborg Universitet i Aalborg (AAU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i henholdsvis Lyngby og Ballerup. De to afdelinger har tilsammen omkring 100 medlemmer bestående af studerende fra forskellige studieretninger og årgange.

Formålet er at skabe dialog og kontakt

Foreningen har til formål at etablere og fastholde kontakter til erhvervslivet til gavn for de studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet (AAU) og andre ingeniøruddannelser.

Det er desuden vigtigt for os at formidle kontakt mellem studerende og erhvervslivet med henblik på at skabe en dialog og styrke relationen. På den måde kan begge parter holde sig orienteret om udviklingen på DTU, AAU og det danske erhvervsliv, samt finde hinanden, når praktikpladser, projekter eller job skal besættes.

DSE produkter og udbytte

For at understøtte foreningens formål udarbejder DSE hvert år en virksomhedshåndbog, Pejling. Den indeholder guides til hvordan man skriver et godt CV, artikler om jobsøgning, tips vedrørende jobsamtaler, liste over ingeniørvirksomheder m.m. DSE står også for to vigtige karrieremesser: DSE Messe Aalborg og DSE Messe Lyngby – Danmarks største job- og karrieremesse. Der bliver også hvert efterår afholdt DSE Fokusaften, både i Aalborg og Lyngby, hvor DSE inviterer ingeniørvirksomheder og studerende til at mødes for at netværke med basis i virksomhedspræsentationer og et ingeniørfagligt emne.

DSE’s mange tiltag giver de studerende gode muligheder for at få kontakter i erhvervslivet, som de kan bruge under og efter studiet. Virksomhederne, der deltager, får mulighed for at profilere sig og skabe interesse for netop deres virksomhed. I kampen om at få de bedste job og dygtigste kandidater handler det om at skabe dialogen og kontakten så tidligt som muligt.

Bliv medlem

Gør en forskel og styrk dit CV. Bliv DSE-medlem. Som medlem kan du udvide dit netværk og udvikle dine kompetencer indenfor projektledelse, design, kommunikation, planlægning, ledelse, markedsføring og samarbejde. Lyder det spændende? Så tjek det ud på:

Bliv Medlem
DSE's historie

Hvorfor opstod DSE, og hvad driver DSE? DSE opstod i 1989 på baggrund af et ønske om at give ingeniørstuderende de bedste muligheder for at klare sig godt i erhvervslivet både under og efter studiet. De studerende skulle have et bedre kendskab til især hvilke virksomheder der er, samt arbejdslivet efter studiet. Med dette ønske i baghovedet blev Pejling udarbejdet. Pejling er en virksomhedshåndbog for ingeniørstuderende og færdiguddannede. Hensigten er at klæde de studerende på til at klare jobjagten, som reelt begynder allerede under studiet og bliver mere intensiv efter endt studie.

DSE indså hurtigt, at der ud over Pejling også var behov for direkte kontakt med repræsentanter fra ingeniørvirksomheder. Derfor oprettede DSE i 1991 DSE Messe. Den blev afholdt i Lyngby og havde 15 deltagende virksomheder. I dag er messerne vokset sig store, og der bliver afholdt DSE Messe hvert år både på AAU og DTU. 

DSE afholder også DSE Fokusaften, en udvikling på et tidligere arrangement af DSE, der hed Virksomhedspræsentationer. DSE Fokusaften blev afholdt første gang af DSE på DTU i 2007 og på AAU i 2010. Siden da er DSE Fokusaften blevet afholdt hvert år med voksende størrelse. 

I 2016 startede DSE netværksarrangementet DSE PRE-PAIR, som afholdes hvert år på DTU Ballerup. PRE-PAIR har fokus på, at diplomingeniører kan få praktikpladser.