Close

Brug studietiden fornuftigt

Kræn Hansen, direktør i Social Square, 15 ansatte. Kræn Hansen startede flere virksomheder i sin studietid på DTU.

Hvad ser I efter, når I skal ansætte en ingeniørstuderende eller en ­nyuddannet ingeniør?
Vi ser efter en glød i øjet, en indre motivation for at forandre de digitale løsninger, der bruges i vores samfunds største, ældste og vigtigste organisationer. Dernæst ser vi efter medarbejdere, der kan forholde sig kritisk til deres omverden og er i stand til at reflektere over de opgaver de stilles overfor. Når vi rådgiver vores kunder, er det vigtigt, at vi ikke bare udfører en opgave, men i høj grad hjælper vores kunder med at definere de opgaver, vi sætter os for at udføre.

Hvad er vigtigst for jer?
At de projekter vi gennemfører ved kunder, rent faktisk har en positiv effekt for de brugere de er tiltænkt. At vi ikke bare løser problemet rigtigt, men at vi løser det rigtige problem uden at skabe 2 nye problemer. Derudover er muligheden for som medarbejder at få medbestemmelse på sin arbejdsplads og sine opgaver helt centrale, vi benytter en alternativ ledelsesform inspireret af Holacracy for at sikre at alle får en mulighed for at få afløb for deres gode ideer og eventuelle organisatoriske frustrationer.

Er det vigtigt at blive færdig til normeret tid?
Måske fra et samfundsøkonomisk perspektiv – men på ingen måde set fra vores side af bordet. Tag dig god tid, tag et ophold i udlandet, start en virksomhed ved siden af studiet, men brug studietiden fornuftigt. Bliver du ikke færdig på normeret tid, giver det mening at kunne forklare, hvad du har brugt tiden på.

Er det en fordel at gå i praktik, selvom det ikke er obligatorisk?
Ja – helt klart. Ingeniørstudiet lærer dig meget lidt om, hvordan det er at arbejde på projekter, der har en fortid, før du træder ind. Det er alt for ofte, at studieprojekter starter fra et “clean canvas”. Praktikken kan skærpe dine evner for at samarbejde med kollegaer, der har andre fagligheder eller vidensniveau på dit fagområde og giver dig mulighed for at arbejde på projekter, der har en fortid før og fremtid efter din praktik.

Hvad betyder det for jer, at man har været på et udlandsophold?
Det kan give dig internationale kontakter, som vi kan benytte, når vi rekrutterer nye medarbejdere eller skal opsøge nye internationale samarbejdspartnere eller kunder. Det kan give dig en større følelse af internationalt ansvar, som du kan bruge som indre motivation for at løse nogle af de største internationale udfordringer for det åbne digitale samfund.