Close

De bedst uddannede tjener mest – men efterspørgsel betyder også noget

Selvom det ofte betaler sig hjem igen at tage en lang uddannelse, så kan diplomingeniørerne godt være med i kapløbet over vellønnede stillinger.

Med en teknisk uddannelse i baglommen får de fleste job indenfor det første år, uanset om du er bachelor, kandidat eller ph.d. på ingeniørområdet. Studievejledninger og karrierecentre vil generelt anbefale dig at overholde studietiden, mens virksomhederne måske gerne vil prøve dig af i en praktik eller beholde dig under din kandidatskrivning. Med andre ord er det ikke altid afgørende for dit første job, hvor langt du er nået op ad uddannelsesstigen, men det er din egen beslutning, om du hopper af studie-vognen efter færdiggørelsen af en professions- eller universitetsbachelor.

Diplomingeniørerne, som også ­kaldes professionsbachelorer, har en stærk erhvervsrettet uddannelse, og det betyder, at de er attraktive for arbejdsmarkedet, fordi de kan gå lige ind i et job på en produktionsvirksomhed, i bygge- og transportsektoren, som eksportingeniør og lignende. Som universitetsbachelor kan det være en anden snak, fordi du måske er tilknyttet et ret teoretisk studie i f.eks. bioteknologi, kemi eller medico, så kandidatdelen af dit studie bliver der, hvor du kan gøre dig lækker overfor virksomhederne.

Beslutningen om at satse på en ph.d. ­direkte efter kandidataflevering, kan også afhænge af din studieretning og fagområdets traditioner. Til gengæld kan du regne med at tjene mere som kandidat eller forsker end universitetsbachelor, når du ser på din indkomst over en længere årrække. Tænketanken Cepos har opgjort 611 videregående uddannelser efter en såkaldt ”løngevinst”, så man kan sammenligne uddannelsernes længde med indkomst og ledighed. På førstepladsen kommer en af Danmarks mindste studieretninger – nemlig aktuar – som er forsikringsvidenskab.

Tabellen herunder viser de ingeniørfaglige studier, der ligger øverst på hitlisten. Du kan også se hele listen på Cepos’ hjemmeside: https://www.cepos.dk/sites/cepos.dk/files/media/documents/notater/2014/notat_-_loengevins.