Close

Den gode ansøgning: Forstå virksomhedens behov

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Du skal kende virksomhedens behov og de konkrete opgaver i jobbet. Så har du det rette afsæt til at skrive en god ansøgning, siger karriererådgiver Kristi Johvik fra Karrierecenteret på DTU.

Kristi Johvik er karriererådgiver ved Karrierecenteret på DTU, hvor en del af hendes arbejde er at rådgive studerende om jobsøgning. Privatfoto.

En god ansøgning begynder med en grundig analyse af jobopslaget. Det siger Kristi Johvik, der er karriererådgiver ved Karrierecenteret på DTU. ”Når du læser jobbeskrivelsen, markerer du undervejs, hvilke tekniske kompetencer og hvilke personlige egenskaber virksomheden søger, samt hvilke opgaver der er i jobbet. Dernæst markerer du det, du matcher eller har lignende erfaring med,” anbefaler hun. Tre eller fire punkter vælges ud til sidst og skrives ind i ansøgningen, og her er det faktisk en god idé at gentage virksomhedens eget ordvalg.

Fremhæv det gode match

”Det er vigtigt, at ansøgeren skriver konkret om de opgaver, der er beskrevet i jobannoncen. For en god ansøgning er en ansøgning, hvor man rent faktisk fortæller virksomheden, hvordan man kan løse konkrete opgaver i jobbet takket være sine færdigheder og kompetencer,” siger Kristi Johvik. Skriv for eksempel: ’Når jeg skal arbejde med [opgave], kan jeg også trække på min erfaring fra projekt [xx]…’ Pointen er, at virksomheden dermed kan få øje på det gode match. ”Virksomheden får en fornemmelse af, at du har sat dig ind i jobbet og er i ’løsningsmode’. De kan få øje på dine styrker og de erfaringer, som du kan trække på, og det betyder, at du har en større chance for at komme til samtale,” siger Kristi Johvik. Men hvad gør man så, hvis jobannoncen er meget generel og ikke tydeligt fortæller om indholdet i jobbet? ”Så anbefaler vi, at ansøgeren ringer til virksomheden, til kontaktpersonen i opslaget, og beder dem om at uddybe jobbet. Det er bedre at sende en ansøgning, hvor du kan fremhæve lige præcis de kompetencer, som virksomheden har brug for, end at sende en generel ansøgning, som ikke med garanti viser, hvordan du kan opfylde deres behov,” fortæller Kristi Johvik.

    Tips til at skrive kort og målrettet

En god ansøgning er kort og præcis og besvarer tre overordnede spørgsmål:

1) Hvorfor søger du netop denne stilling?

2) Hvilke kompetencer og erfaringer kan du bruge for at løse hvilke konkrete
opgaver i jobbet?

3) Hvilken slags kollega får de ved at ansætte dig – det vil sige hvilke personlige kompetencer matcher du?

”Byg derfor din ansøgning op med afsnit, der kun besvarer disse tre spørgsmål. Undlad at skrive alt andet, som ikke passer ind under de tre afsnit, som for eksempel dine fritidsinteresser, krav, som du ikke matcher, eller erfaringer, som du ikke kan koble på opgaver i jobbet,” siger Kristi Johvik. ”Derudover kan du forkorte ansøgningen ved at rense teksten for fyldord og tomme sætninger,” råder hun. Fyldord er for eksempel ’meget’ og ’virkelig’ og andre forstærkende udtryk, der ifølge Kristi Johvik gør teksten unødig lang, men også mindre troværdig, da man hurtigt kommer til at love for meget. Tomme sætninger er sætninger, der ikke indeholder konkret information som for eksempel: ’Jeg mener, jeg har mange kompetencer til at løfte opgaverne i jobbet’. Da er det bedre at gå lige på og skrive, hvilke konkrete kompetencer der matcher konkrete opgaver.

Konkrete forslag til en bedre ansøgning

Karriererådgiver Kristi Johvik, Karrierecenteret på DTU, har læst en ansøgning fra en ingeniørstuderende og giver her konkrete forslag til forbedringer.

  1. I stedet for ’Hello’ skal du skrive en overskrift, der siger noget om de kompetencer og erfaringer, du har, som matcher jobbet.
  2. Undgå at gentage informationer fra dit CV. Start i stedet med et afsnit med en motivation: Derfor søger du netop denne stilling.
  3. Undlad at skrive om dine personlige interesser i ansøgningen. I stedet kan du her skrive, hvilke tekniske kompetencer og erfaringer du kan bidrage med, når du skal løse de konkrete opgaver i jobbet.
  4. I dette afsnit vender du tilbage til din motivation for jobbet. Men du skal kun skrive om din motivation én gang, og det er i allerførste afsnit i ansøgningen.
  5. Søg kun ét job eller samarbejde ad gangen (i dette tilfælde studenterstillingen), for så kan du skrive en fokuseret ansøgning, som er bygget op om tre hovedafsnit, der beskriver:

– Hvorfor du søger netop denne stilling.
– Hvilke tekniske kompetencer/erfaringer du kan bidrage
med i opgaveløsningen.
– Hvilken kollega de får ved at ansætte dig. Dvs. personlige kompetencer/
din måde at arbejde på.

 1. COWI nævnte ikke ønske om straffeattest i jobannoncen, og derfor er den ikke nødvendig at nævne og sende med.

Den færdige og gode ansøgning

Den ingeniørstuderende har nu forbedret sin ansøgning efter input fra karriererådgiver Kristi Johvik fra Karrierecenteret på DTU. Her er Kristi Johviks kommentarer til den nye version.

Generelt er ansøgningen blevet meget bedre, særligt fordi ansøgeren nu har en klar struktur. Der er letforståelige afsnit om, hvorfor han søger netop denne stilling, hvad han kan bidrage med fagligt, og hvilke personlige kompetencer han har. Dermed får han fortalt arbejdsgiveren, hvad han kan, og hvordan det vil være at arbejde sammen med ham.

 1. Nu er der en overskrift ’Ambitious student …’, der siger noget om ansøgeren som kandidat, samt et afsnit, som kort beskriver, hvorfor han er motiveret til at søge stillingen. Det skaber blikfang, og virksomheden kan straks se, at ansøgningen er målrettet netop deres virksomhed og den annoncerede stilling.
 2. Overskriften ’Experience in Python …’ springer i øjnene med det samme, især fordi den siger noget om, hvad ansøgeren kan byde ind med i netop denne stilling. Han har valgt kun at fremhæve nøgleord om de erfaringer og kompetencer, som virksomheden gerne vil have.
 3. Ansøgningen inkluderer nu flere sætninger, som direkte beskriver, hvad COWI får ud af at ansætte ham. Det er vigtigt at skrive virksomhedens navn ind i sin ansøgning og nævne konkrete opgaver fra stillingsannoncen, da det tvinger ansøgeren til at målrette sin ansøgning og skrive mere specifikt, hvordan man kan løse opgaverne i jobbet. Det er netop det, arbejdsgivere gerne vil læse om.
 4. Overskriften ’Dedicated team player’ gør det tydeligt, at nu vil kandidaten beskrive, hvilke personlige kompetencer han kan bidrage med i jobbet. Afsnittet er også her skrevet med et fokus på, hvad virksomheden får ud af at ansætte ham.