Close

Er du klar til en personlighedstest?

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Du kan lige så godt berede dig på en test – flere og flere virksomheder bruger dem ved ansættelse af nye folk. Og hvordan tackler du så bedst den udfordring? Få gode råd fra en karriererådgiver i IDA.

”Med mindre der er tale om en onlinetest for overhovedet at få sin ansøgning i betragtning til jobbet, kan man altid bede om en tilbagemelding på testen. Her skal man så huske, at feedbacken jo ikke er mere anvendelig og bedre end den, der giver feedbacken,” siger Lise Dan. Privatfoto.

Flere og flere virksomheder benytter sig af tests, når de ansætter nye medarbejdere
”Små virksomheder bruger dem måske ikke så ofte, men mellemstore og store virksomheder benytter dem efterhånden altid. Det kan måske virke skræmmende på nogen, men det er der ingen grund til. Man skal ikke glemme, at det stadig først og fremmest handler om at have de rigtige faglige kvalifikationer. Testen spiller kun en mindre rolle,” beroliger Lise Dan, ingeniør og karriererådgiver i Karriere & Kompetence i IDA.

Der er et utal af forskellige test
”Der er tests, som giver et billede af, hvordan man opfører sig i forskellige situationer. Der er logiske tests, færdighedstests og mere bløde tests, som giver et billede af ansøgerens personlighedstræk, kognitive færdigheder, motivation og så videre – alle med det formål at give virksomheden et indtryk af ansøgerens adfærd, samarbejdsevner, styrker og svagheder,” fortæller hun.

Profilen skal ses i forhold til jobbet
Det kan være, at du løber ind i en personlighedstest. Og nej, her er det ikke din personlighed, der er til eksamen, siger Lise Dan.
”Selvfølgelig kommer der en personlig profil ud af det, og selvfølgelig er det en test af, hvordan ens personlighed passer til det pågældende job, til gruppen og til den kultur, man skal indgå i. Man er ude efter at blive klogere på ansøgerens sociale og personlige kompetencer. De´sociale kompetencer handler om evnen til at anvende og aflevere sin faglighed. For eksempel om man kan kommunikere sin viden videre både skriftligt og mundtligt.
De personlige kompetencer omhandler alle tillægsordene – om man for eksempel er overbliksskabende, detaljeorienteret, analytisk eller empatisk,” fortæller hun. Der vil være stor forskel på, hvilken profil man er ude efter – alt afhængig af, om virksomheden leder efter en til et superspecialistjob eller et projektlederjob.
”Derfor er én profil heller ikke bedre end andre, men de forskellige profiler passer mere eller mindre godt til de enkelte jobs eller til virksomhedens kultur,” fortæller hun.
Vær dig selv
De fleste er udmærket klar over, at de ikke er lige stærke på alle områder. Spørgsmålet er, om man kan tænke taktisk og få fremhævet sine bedste sider?
”Selvfølgelig må man gerne give det mest positive billede af sig selv uden at lyve, og i den sammenhæng må det altid være positivt, at man er ærlig. Men formentlig ved man slet ikke, hvilken profil virksomheden eftersøger, for den er jo bestemt af virksomhedens kultur og de kollegaer, som man skal samarbejde med. Endelig – hvis man ikke svarer ærligt kan man gøre det sværere for sig selv at uddybe sin besvarelse ved den mundtlige samtale. Dertil kommer, at det heller ikke er sjovt at lande i et job, hvor man fire-seks måneder senere tænker: ’det er slet ikke mig’,” siger Lise Dan.
Det kan tage lidt af presset, hvis man forbereder sig inden testen.
”Det kan være en god idé at sætte sig lidt ind i, hvilke typer tests der findes, så man ikke er helt uforberedt. Man kan også tage nogle af de gratis tests, der ligger på nettet, så man har en fornemmelse af, hvad der bliver spurgt om. Og hvis man er lidt nervøs, kan det være en god idé at snakke med nogle kammerater,
som har prøvet det, så man kan få det afmystificeret. Men det allervigtigste er at slappe af og være sig selv,” siger Lise Dan.