Close

Før du skriver under: Få professionelle øjne på din kontrakt

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

En ansættelseskontrakt er meget mere end en aftale om løn. Det handler også om ferie, barsel, overarbejde, efteruddannelse og meget mere.

Når jobbet er dit, mangler du bare at ordne en sidste ting. Du skal have styr på din ansættelseskontrakt. Kontrakten udarbejder din kommende arbejdsgiver, og det kan måske være fristende bare at skrive under og komme i gang med jobbet.
Men ifølge Ingeniørforeningen IDA er det en bedre idé at læse kontrakten grundigt igennem og få et sæt erfarne øjne på, før du skriver under. Det gælder særligt, når du får ansættelse i en privat virksomhed. For her er der kun få steder en overenskomst, der regulerer det med feriefridage, pension, overarbejde og løn under barsel. Som privatansat på kontrakt skal du selv sørge for at forhandle de ting på plads, hvis du ikke er tilfreds med arbejdsgiverens udspil.
Hvis du er medlem, kan du sende kontrakten til IDA gennem kontaktformularen på foreningens hjemmeside. Så bliver du efterfølgende ringet op og får en mundtlig gennemgang af kontrakten. På den måde får du forudsætninger for at vurdere, om du forhandle og foreslå din nye ­arbejdsgiver tilføjelser eller ændringer. IDA tjekker i gennemsnit knap 500 kontrakter om ­måneden.

Tjek din ­kontrakt

Som privatansat på kontrakt er der mange forh old, som du med fordel kan være opmærksom på, før du skriver under. På IDAs hjemmeside kan du læse mere om lønstatistik og ansættelseskontrakter. Her er nogle eksempler på vigtige punkter i kontrakten:

 • Overarbejde – afspadserer du, får du ekstra løn under overarbejde, eller skal du arbejde over uden kompensation?
 • Løn – svarer lønnen til markedslønnen, og er den løn, der angives, inklusiv eller eksklusiv arbejdsgiverens bidrag til din pension?
 • Pension – hvor meget indbetaler du og arbejdsgiveren til pension?
 • Barsel – får du løn under barsel og barns sygdom?
 • Ferie – er du berettiget til at holde mere fri, end hvad ferieloven giver dig?
 • Hjemmearbejde – kan du arbejde hjemmefra?
 • Efteruddannelse – hvordan er dine muligheder for at lære nyt?
 • Rejser – hvor meget rejseaktivitet er der i jobbet?
 • Klausuler – ønsker din arbejdsgiver, at du forpligter dig til ikke at arbejde for ­konkurrenter eller have erhvervsmæssig kontakt til kunder i en periode efter din ­
  ansættelse? Vil du gerne begrænse disse forpligtelser – eller vil du bede om ­lønkompensation for at binde dig?

Source: IDA

Hvad er et tjek af kontrakten?
”Vi gennemgår kontrakten telefonisk, og så fortæller vi, om kontrakten lever op til lovens krav og standardvilkårene i branchen. Vi siger, hvis der er vilkår, der er formuleret uklart, eller noget, der mangler, og så påpeger vi, hvis der decideret er røde advarselslamper, der blinker,” siger chefkonsulent Bjarne Breinhøj Knudsen, der arbejder i IDA i afdelingen Jura og Arbejdsvilkår.
”Det er sjældent, vi støder på helt skæve kontrakter, for mange virksomheder har styr på deres ansættelseskontrakter. Men vi støder på uklare formuleringer. Det kan for eksempel være, at det fremstår uklart om lønnen er inklusiv eller eksklusiv arbejdsgivers pensionsbidrag, hvilket selvfølgelig har betydning for den samlede løns størrelse. Og det kan være, at der er en bonusaftale, hvor det er svært at forstå, hvornår man skal have bonus. Hvis de uklare formuleringer ikke ændres, så risikerer man efterfølgende at havne i ubehagelige diskussioner,” siger Bjarne Breinhøj Knudsen.

Det er ikke altid lønnen, der er afgørende for, om den samlede pakke er god. Det kan også spille ind, om der for eksempel er ekstra feriefridage, gode barselsvilkår og afspadsering af overarbejde.”
Bjarne Breinhøj Knudsen, chefkonsulent, IDA.

Klausuler – hvad gør du?
De røde lamper bliver tændt, når kontrakten indeholder en konkurrence- eller en kundeklausul – eller begge dele. Der er klausuler, som rækker ud over ansættelsen i firmaet, hvor de kan bestemme, at du ikke må arbejde for konkurrenter og tidligere kunder i helt op til et år, efter du er fratrådt.
”Konkurrence- og kundeklausuler er desværre også ret almindelige hos unge medarbejdere. Det er cirka hver tiende privatansatte ingeniør, der har en klausul, og hvis klausulerne følger med kontrakten, er holdningen ofte ’take it or leave it’ fra arbejdsgiverens side,” siger Bjarne Breinhøj Knudsen.
Det betyder, at selve klausulen kan være svær at få forhandlet væk, men så kan du undersøge, om du eksempelvis kan ændre klausulens dækningsområde eller dens varighed og derved opnå større eller tidligere bevægelsesfrihed efter ophørt ansættelse.

Er lønnen ok?
Et tjek af kontrakten rummer selvfølgelig også en vurdering af, om din løn er på niveau med andre ingeniørers med samme uddannelse og anciennitet i branchen.
”Vi kan bidrage med at fortælle, om den løn, der bliver tilbudt er god eller dårlig i forhold til markedslønnen. Vi har masser af lønstatistikker at tage udgangspunkt i både for konkrete firmaer, brancher og uddannelser. Men det er ikke altid lønnen, der er afgørende for, om den samlede pakke er god. Det kan også spille ind, om der for eksempel er ekstra feriefridage, gode barselsvilkår og afspadsering af overarbejde, og her kommer vi med input til, hvor kontrakten kan forbedres,” siger Bjarne Breinhøj Knudsen.
Når din kommende arbejdsgiver har tegnet overenskomst med en lønmod­tagerorganisation inden for dit arbejdsfelt, er det lidt lettere at overskue ansættelses­aftalen. Sådan er det i det offentlige, og så vil diskussionen ofte begrænse sig til, hvilke løntillæg du er kvalificeret til.