Close

Grib chancen og tag studiet med til udlandet

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér
 

Interview: Hvis du er i tvivl om det er noget for dig at flytte midlertidig postadresse og studere en periode i udlandet, så læs med her.

Det er lidt af et Kinderæg at tilbringe en del af sit studie i udlandet. I hvert fald hvis man spørger Morten Overgaard, der er kontorchef i Afdelingen for Uddannelse og Studerende på DTU. ”Det giver både en styrket faglighed, du udvikler dig som person, og senere står du stærkere på jobmarkedet, når du harinternational erfaring i bagagen,” siger han.

Her giver han svar på en række af de spørgsmål, der presser sig på, når man overvejer mulighederne for at studere i udlandet.

Morten Overgaard, der er kontorchef i Afdelingen for Uddannelse og Studerende på DTU, studerede selv i udlandet for 25 år siden og opfordrer alle til at gøre det samme. ”Det lyder så forblommet at sige, at man får en oplevelse for livet, men det er altså tilfældet,” siger han.
Privatfoto.

Hvorfor skal man studere i udlandet?
“Et udlandsophold styrker både de faglige og personlige kompetencer. Uddannelserne i udlandet har lidt andre perspektiver og et lidt andet indhold end i Danmark, og det perspektiverer den viden, man kommer med hjemmefra. Vi hører helt generelt fra de studerende, at deres ophold har styrket dem i deres videre studier og givet dem en styrket faglighed,” udtaler Morten.

Morten forklarer også: “Inden de studerende tager afsted er de typisk optaget af at få et fagligt udbytte af deres ophold, men når de kommer hjem fremhæver de lige så meget den personlige udvikling, som de har været igennem. Der er heller ingen tvivl om, at et udlandsophold giver interkulturelle kompetencer. Man oplever, at verden er mangfoldig, og at ting kan gøres på mange måder.

Endelig får man et bedre CV, når man inkluderer et udlandsophold. Fra universitetets side mener vi, at vi ruster de studerende meget bedre ved også at give dem den komponent i uddannelsen. Mange vil opleve, at der er fest og farver over et udlandsophold, men også at der er en masse faglig læring. Det er ikke vores opfattelse, at det ene udelukker det andet.”

SÅDAN KAN DU KOMME UD I VERDEN
Som studerende har du mange muligheder for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – alt fra et semester i Shanghai til et fastlagt studieforløb i Stockholm.

Udveksling: Et udvekslingsophold er oplagt, hvis du gerne vil til udlandet i ét eller to semestre i løbet af dit studie. Både DTU og Aalborg Universitet har en lang række partneruniversiteter at vælge imellem – nogle blandt de bedste universiteter i verden.

Sommerskole i udlandet: Et sommerskoleophold er ideelt, hvis du gerne vil optjene 5 eller 10 ECTS-point og godt kunne tænke dig at prøve kræfter med en ny universitetskultur og livet som udvekslingsstuderende i en kortere periode. Sommerskoleophold finder typisk sted i juni, juli eller august måned og varer typisk tre-fire uger.

Internationale fællesuddannelser: En international fællesuddannelse er en oplagt mulighed, hvis du gerne vil styrke din faglige profil og høste spidskompetencer fra nogle af verdens bedste universiteter i et struktureret forløb.

Praktik i udlandet: Studerer du til diplomingeniør er praktik en obligatorisk del af uddannelsen. Hvis du kunne tænke dig at få nogle professionelle, internationale perspektiver som en del af din uddannelse, så kan det være en idé at undersøge muligheden for at lægge praktikken i udlandet. Studerer du til civilingeniør er praktik ikke en fastlagt del af uddannelsen, men du kan vælge at tilrettelægge et praktikophold i udlandet – typisk i sidste del af uddannelsen.

Selvarrangeret udlandsophold: Hvis du har mod på det er der også mulighed for selv at arrangere et ophold. Det kan især være oplagt, hvis du vil skrive dit speciale i udlandet, eller hvis dit drømmeuniversitet ikke er blandt universitetets partneruniversiteter.

Læs mere:
Aalborg Universitet: www.internationaltkontor.aau.dk .
DTU: www.studyabroad.dtu.dk .
Læs om blandt andet sygesikring, skatteforhold, bolig, visum og sprogtests på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: www.gribverden.dk .

SU MED TIL UDLANDET
Du kan få din SU og dit SU-lån med til studieophold i udlandet. Det kræver, at:

  • studieopholdet er et led i din danske uddannelse
  • dit danske uddannelsessted godkender, at studieopholdet giver fuld merit. Det vil sige, at studieopholdet skal erstatte en del af din uddannelse i Danmark i forholdet 1:1.

Hvis studieopholdet ikke giver fuld merit, så kan du ikke få SU under hele opholdet. Hvis et studieophold af et års varighed for eksempel giver et halvt års merit i din danske uddannelse, så kan du kun få SU med i et halvt år. Dit universitet afgør, hvor meget merit studieopholdet i udlandet giver.

Hvornår i studiet skal man begynde at overveje et udlandsophold?
“Der er visse tidspunkter i studiet, hvor det er mere relevant at tage afsted end andre. På DTU er det f.eks. på femte semester i bacheloruddannelsen. Her er uddannelsen struktureret, så der på det tidspunkt er meget valgfrihed.

Hvis man vil på udlandsophold inden for rammerne af en aftale, som universitetet har med et partneruniversitet, skal der søges et års tid i forvejen. Det vil sige, at hvis man har en idé om at komme til udlandet undervejs i sit studie, skal man faktisk allerede begynde at planlægge det, når man har gået på universitetet et år. På kandidaten tager mange afsted på næstsidste semester eller skriver specialet i udlandet, men også her skal man begynde planlægningen i god tid.”

Der er mange muligheder for et udlandsophold. Hvordan finder man ud af, hvad man skal vælge?
“For at finde ud af, hvad der bedst passer til ens interesser og ønsker, er det en god idé at kontakte en international studievejleder og snakke med andre studerende, der har prøvet det, for at høretil deres erfaringer.

Mange vil nok mene, at et ‘almindeligt udvekslingsophold’ er den nemmeste løsning, fordi det er et struktureret forløb, der er planlagt på forhånd, og man møder andre studerende både fra ens eget universitet og andre universiteter ude i verden. Men derfor kan det godt være udfordrende. Hvis man er meget selvstændig og har trang til at teste sig selv af, er der ingen tvivl om, at man vil få et stort udbytte af at tage i praktik i udlandet. Og hvis man for eksempel ser for sig, at man vil gå forskervejen og måske senere skrive en ph.d., så kan det give god mening at skrive sit speciale i udlandet, fordi man på den måde lettere end ved et udvekslingsophold kan få etableret et netværk til professorer og et internationalt forskermiljø,” fortæller Morten.

Hvad skal man overveje, inden man går i gang med at planlægge et udlandsophold?
“Man skal først og fremmest gøre sig forestillinger om, hvad man vil bruge udlandsopholdet til, og hvordan det kan forbedre ens uddannelse. De tider er forbi, hvor man bare kunne komme hjem fra et udlandsophold og sige til en kommende arbejdsgiver, at man har været i udlandet, og forvente, at der så blev klappet i hænderne. Man skal kunne sætte ret præcise ord på, hvad man har fået ud af det, for at stå stærkere. Mange arbejdsgivere specielt i større virksomheder forventer ligefrem, at man har været i udlandet undervejs i studiet. Til gengæld vil de værdsætte, at man er rimelig skarp på, hvad man har fået ud af det. Det er værd at huske på, mens man er derude. Jeg mener helt konkret, at man skal tænke over den situation i fremtiden, og man skal sørge for at få det skrevet ned for sig selv, mens man er i det, hvad man nu og her får ud af det. Et semester er faktisk kun fire måneder, og de kan gå ret hurtigt.”

Hvad nu, hvis man ikke er fristet af at rejse til udlandet?
“Fra DTU’s side opfordrer vi alle til seriøst at overveje det, men der kan selvfølgelig være personlige grunde til, at man ikke vil eller ikke har mod på det, og så er der også plads til det. Ingen bliver naturligvis tvunget ud. Men vores budskab er, at det ikke er så svært og faktisk også meget nemmere, end mange tror. Universitetet er der for at hjælpe de studerende – først og fremmest af hensyn til de studerende, men også fordi det giver universitetet en masse den anden vej. Når vi sender mange ud i verden, så modtager vi også mange internationale studerende, og det skaber et stærkt studiemiljø.

Jeg mener virkelig, at man seriøst skal gribe chancen og rejse ud. Det lyder så forblommet at sige, at man får en oplevelse for livet, men det er altså tilfældet. Jeg var selv i udlandet for 25 år siden og husker det med glæde. Det er meget, meget sjældent, at vi hører det modsatte,” afslutter Morten Overgaard.