Close

“Jeg er både praktisk og teoretisk funderet”

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Diplomingeniører har mulighed for at læse videre på kandidaten, men hvorfor tage to år til på universitetet? Læs her om Christoffer Haubroe Hansens overvejelser.

”Det er min fornemmelse, at tæt på halvdelen af de studerende fra Kemiteknik og International Business læser videre til civilingeniør. Men den retning passer også rigtig godt i forhold til at fortsætte på kandidaten,” siger Christoffer Haubroe Hansen, der i ­efterårssemesteret 2019 tog på udveksling på Lancaster University i England.

Da Christoffer Haubroe Hansen i sommeren 2018 stod med sin eksamen som diplomingeniør fra Kemiteknik og International Business på DTU, var det en milepæl, men ikke hans mål. På det tidspunkt havde han længe været klar over, at han ville fortsætte på kandidaten for at blive civilingeniør.

”Jeg vil ikke sige, at det var min plan fra starten, men det har ligget i baghovedet hele tiden – helt tilbage fra dengang jeg gik i gymnasiet og var i studiepraktik på Produktion og Konstruktion på DTU. En af underviserne derfra sagde, at det i hans øjne ville være en god kombi at koble en diplomuddannelse med en kandidatoverbygning. Så ville man både være praktisk og teoretisk funderet,” fortæller Christoffer Haubroe Hansen, der i sommeren 2020 bliver færdig som civilingeniør fra Kemisk og Biokemisk Teknologi på DTU.

Underviserens anbefalinger var dog ikke den eneste årsag til, at Christoffer fortsatte på kandidaten.

”Jeg fyldte 19 år på introduktionsturen, da jeg startede på DTU, og var altså kun 22 ½, da jeg var færdig som diplomingeniør. Så er man meget ung, og mon ikke det kunne være svært at få et job i en ingeniørvirksomhed, hvor gennemsnitsalderen nok er en del højere? Men den allervigtigste grund var nok, at jeg slet ikke syntes, at jeg var færdig med DTU, og at jeg havde lyst til at læse videre,” fortæller han.

Forskel på uddannelser

Der er forskel på tilgangen til det ingeniørfaglige på de to ingeniøruddannelser. Hvor diplomuddannelsen er mere praktisk orienteret, er civilingeniøruddannelsen langt mere teoretisk. Derudover bliver der på kandidatuddannelsen kun undervist på engelsk.
”Det har jeg ingen problemer med. Allerede på 3. semester fik jeg et studiejob i Novozymes, hvor jeg var en gang om ugen. Arbejdssproget var engelsk, og jeg fik en masse udenlandske kollegaer. Her fik jeg nok lavet alle fejlene og fik pudset mit engelske af. Senere har jeg fået en udenlandsk kæreste, så i dag har jeg ingen problemer med det engelske,” siger Christoffer.

Alligevel anbefaler han at træne ens engelske færdigheder, inden man går i gang med et kandidatstudie.

”Men man behøver hverken et internationalt studiejob eller en udenlandsk kæreste. Der er så mange internationale studerende på DTU, så der er rig mulighed for at snakke engelsk til hverdag,” siger han.

Christoffers bedste råd til andre med en civilingeniør i maven

  • Start i god tid med at undersøge muligheder, kurser og adgangskrav.
  • Deltag i universitetets kandidatdage.
  • Sørg for at få trænet dine engelsk­færdigheder, for eksempel via et studiejob.
  • Opsøg internationale studerende.
  • Drop tanken om at blive civilingeniør, hvis du ikke er til meget teori.

Forberedelse er vigtigt

Da Christoffer var halvvejs i diplom­studiet, begyndte han seriøst at undersøge, hvad det krævede at fortsætte med kandidaten.

”Jeg besluttede at tage den kandidatuddannelse, der er udbudt af Kemiteknik. Det ville være en naturlig forlængelse af min diplomuddannelse. Jeg snakkede med studielederen på uddannelsen og sørgede for at vælge kurser undervejs i diplomuddannelsen, der passede til den kandidat, som jeg ville fortsætte med,” fortæller han.

Han deltog også i en ’kandidatdag’, hvor man blandt andet får information om muligheder og adgangskrav.

”For mig krævede det blandt andet, at jeg skulle have noget mere matematik. Og der vil jeg sige: Hvis matematik hænger én langt ud af halsen, er det nok ikke sagen at læse videre. Men hvis man siger, at det er okay, og at man nok skal komme igennem det, selv om det ikke er ens interesseområde, så går det nok. Senere kan man altid vælge kurser, der ikke er koncentreret om teoretisk matematik,” fortæller han.

Og hvad vil Christoffer så bruge sin dobbelte uddannelse til?

”På min retning er det oplagt at komme til at arbejde i virksomheder, der producerer udstyr til industrien. Jeg vil rigtig gerne have en stilling, hvor jeg kan kombinere det praktiske og det teoretiske, for eksempel som projektingeniør med ansvar for at sætte systemer op og få dem til at køre. Det ville være et alsidigt job, hvor jeg kunne kombinere det bedste fra de to verdener,” siger Christoffer.