Close

Konsulenten skal virke ­overbevisende på kunderne

Gode karakterer kan sikre dig en samtale, men ikke nødvendigvis jobbet.

Christoffer Samuel Nielsen.

Navn: Christoffer Samuel Nielsen.
Alder: 24.
Studieretning: Datalogi.
Arbejde: It-konsulent hos Netcompany.

Christoffer Samuel Nielsen lægger ikke skjul på, at han er et konkurrencemenneske. Han har altid holdt af at måle sig op mod andre og vil gerne gøre det bedre end gennemsnittet. “Siden slutningen af min gymnasietid har jeg været vant til at få gode karakterer, og det har givet mig et boost at hive de høje tal hjem,” forklarer Christoffer, når han skal begrunde, hvorfor han anser gode karakterer som et must.

Da han var ved at være færdig med at studere datalogi, havde han allerede snakket med repræsentanter fra it-virksomheden Netcompany, fordi han har været med til at arrangere DSEs messe i Aalborg flere gange som frivillig i DSE. “Jeg skrev nogle spørgsmål ned i forvejen for at finde ud af, hvad mulighederne var. Jeg tror, at jeg spurgte om mulighederne for at få ansvar og styre nogle opgaver selv. De HR-folk, du snakker med på en jobmesse, kan godt spotte, at det er tegn på, at man gerne vil have lov til at være ambitiøs.”

Så da Christoffer sendte sin ansøgning til Netcompany, lå der en kopi med af hans karakterblad: “Mine karakterer sikrede mig en samtale og en positiv start på jobsamtalen,” siger Christoffer men pointerer samtidig, at det ikke er det samme som at få jobbet. “Til den første samtale hev de karakterbladet frem og sagde, at det var rigtig flot. Der var en enkelt karakter, der ikke levede op til resten, så her måtte jeg forklare, at det var et fag, jeg ikke rigtig havde fået prioriteret lige i den periode. Det var det ærlige svar på det.” Christoffer syntes, at det lagde en dæmper på hans nervøsitet til jobsamtalen, at han var mødt op med et stærkt karakterblad. Han kom ud med 10,4 som bachelor og 11,3 som kandidat.

Tips fra Christoffer:

  • Søg job i en virksomhed, hvor du er enig i deres kultur eller værdier.
  • Find ud af hvad virksomheden brander sig på – vil de gerne have unge medarbejdere?
  • Søg job inden industriferien begynder i juli. Ellers kan du i praksis først begynde at søge job igen i august, da mange virksomheders HR-afdelinger og ledelser er på ferie.
  • Svar ærligt på spørgsmål om for eksempel dine karakterer.

Christoffer skulle gennem to jobsamtaler og et møde med underskrift på ansættelseskontrakten, før jobbet var i hus. Han skrev under 1. maj og har ikke fortrudt, at han brugte noget tid af sin ellers kostbare specialeperiode på at få jobbet. “Det gav mig faktisk ro på til at få afleveret mit speciale. Jeg vidste, at jeg skulle begynde i jobbet 1. august. Det er rigtig dumt at vente med at begynde at søge job, til man er færdig­uddannet, for det meste arbejdsmarkedet herhjemme holder lukket og slukket i juli måned,” siger Christoffer.

I dag arbejder Christoffer som it-konsulent for både private og offentlige kunder. Der er kun lidt salg i hans stilling, men mere programmering og design af it-løsninger for kunderne – og så arbejder han projektorienteret, som han kender det fra universitetet. Når han er hjemme i Aalborg, er der 5 minutter til arbejde på cyklen, men i gennemsnit er han i København hveranden uge. “Vi arbejder nok lidt mere end 40 timer om ugen, men det bliver ikke over 50 timer – mit gennemsnit ligger på 41,5 time,” fortæller Christoffer. Han har valgt at arbejde hos Netcompany, fordi det er en virksomhed, der tydeligt signalerer, at man gerne vil have unge medarbejdere og at det er i orden at være ambitiøs: “Jeg forventer at blive forfremmet efter 2-3 år og at kunne blive mellemleder efter 5-6 år ansættelse. Det kan man tale helt åbent om, selvom det selvfølgelig ikke går præcist efter alder eller ansættelsestidspunkt, hvornår man kan blive forfremmet eller får mere i løn.” Blandt andet derfor har alle i virksomheden en mentor, som man kan snakke med om sin faglige og personlige udvikling. Det er som regel en person med flere års erfaring end en selv.