Close

Karakterer er ikke alt – og dog?

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Der er karakterer – og så er der alt det andet på et CV såsom rejser, frivilligt arbejde, udlandsophold og sprogfærdigheder. Men hvor meget tæller alt det i forhold til karakterer? Tre direktører fra en mindre, en mellemstor og en meget stor ingeniørvirksomhed kommer med hver deres bud.

Torben Riise, administrerende direktør i den mindre virksomhed Tekfa, som er leverandør af procesudstyr til pulverdosering, pulverhåndtering og vejning af både granulater og pulver udtaler følgende om karakterers betydning: “Med karakterer har jeg det helt grundlæggende sådan, at det er rigtig fint at have høje karakterer, men hvis man har viljen til at ville lære kan man ved hjælp af sidemandsoplæring rigtig hurtigt tilegne sig de færdigheder, der er brug for. Så alt andet lige vægter jeg langt højere, at man i hjertet har viljen til at ville lære og til at være her. Det er dog væsentligt, at man behersker engelsk, for vi har ret store interaktioner med udlandet. I forhold til karakterer er det langt vigtigere for os, at ansøgeren ud over sin ingeniøreksamen også har en håndværksmæssig baggrund. At man ved noget om maskinarbejde. Det er ikke et must, men det gør mange ting meget lettere.”

Ole Rasmussen, administrerende direktør i Dines Jørgensen & Co. A/S – et mellemstort rådgivende ingeniørfirma med 87 medarbejdere fordelt på kontorer i Hillerød, Sorø og Odense – udtaler følgende om karakterers betydning. Virksomheden rådgiver inden for anlæg, byggeri, vandforsyning, miljø og geoteknik. “Op i rygsækken med karakterer. Efter min mening er det vores erfaring, at de unge naturligvis har en teoretisk viden, når de starter her i virksomheden. De har fået grundstenene på universitetet, og vi skal lære dem at udnytte de grundsten til at udvikle løsninger i virkeligheden. Derfor er det så vigtigt, at man kan tage imod fornyet oplæring, og kan man det, er det stort set lige meget, hvilke karakterer der står på eksamensbeviset Vi arbejder for det meste i Danmark, så derfor er gode danskkundskaber en nødvendighed, men på det sidste er vi begyndt at få kontakter i blandt andet Kina og Brasilien, så det er efterhånden et must, at man nærmest er flydende på engelsk. Vi ansætter omgængelige mennesker med interesse og engagement. Så skal vi nok lære dem det, de skal kunne.”

Lena Kjær, HR-direktør i Rambøll, fortæller herunder hvor meget karakterer betyder ifølge hende. Hos Rambøll arbejder 14.000 rådgivende ingeniører, arkitekter og managementkonsulenter fordelt på 300 kontorer i 35 lande. “Hvis jeg sagde, at karakterer ikke var vigtige, ville jeg lyve. For det er de, men de betyder ikke alt. Hvis vi for eksempel har to ansøgere: den ene har 10 i snit, men har haft studiejobs og været ude at rejse under studiet, og den anden har 12 i snit, men til gengæld ikke prøvet ret meget – så ville vi tage den person, der har prøvet mest. I Rambøll lægger vi meget vægt på at ansætte hele mennesker, for det er vigtigt, at man kan finde ud af at samarbejde og indgå i menneskelige relationer. Hvis man ikke kan det, får man meget svært ved at trives på en arbejdsplads, hvor der er så mange grænseflader og samarbejder på tværs. Specielt dét at have været i udlandet vægter vi højt. Vi er en international arbejdsplads og ansætter flere og flere udlændinge, så det er vigtigt at kunne begå sig i den multikulturelle verden. Jeg vil nødig bruge ordet ‘elite’ i forhold til de unge, vi ansætter, for det er ikke det, jeg mener, men fordi vi lever af at levere de bedste løsninger for vores kunder og skabe innovative projekter, er vi meget afhængige af, at vores medarbejdere har en høj faglighed. Vi forventer, at de er ambitiøse, men ikke på den måde, at de efterlader en slagmark bag sig. Vi vil have, at folk kan samarbejde.”