Close

Lisa vil være ekspert i sundheds-IT

Inden du tager af sted

Start i god tid. Mange praktiske ting skal falde på plads, før du kan tage af sted. Det er forskelligt fra universitet til universitet hvilke samarbejdsaftaler, stedet har. Det internationale kontor, studievejledningen eller en temadag kan være et sted at begynde – gerne mindst et år før du vil af sted. Nogle skoler lægger stor vægt på karaktergennemsnit. Selvom USA og Asien er populære, så er der store muligheder rundt omkring i Europa – også for job bagefter. Giv ikke op, hvis du er den første, der skal bane vej for et nyt sted, hvis du virkelig brænder for det.

Økonomi. Samarbejdsaftaler universiteterne imellem, giver dig mulighed for gratis undervisning, ellers søg udlandsstipendier gennem SU-kontoret. Legatsøgning er også tidskrævende , og der er stor konkurrence, så en privat opsparing kan blive nødvendig. Regn med, at du skal bruge 100.000 kr. på at være væk et halvt år. På et offentligt universitet i Australien eller USA ligger afgiften typisk omkring 45.000 – 50.000 kr.

Optagelseskrav. Undersøg om det udenlandske universitet kræver en sprogtest, for det skal du bestille tid til i enten København, Aarhus eller Malmø. Du skal også sikre dig, at studienævnet godkender en meritoverførsel, så både formalia og det faglige er på plads. Undersøg om du behøver visum.

Boligjagt. Det kan være risikabelt at vente med at finde noget at bo i til du er fremme. Undersøg om dit universitet har campusområder med boliger, hør andre studerende på samme universitet hvordan de har fundet bolig osv. Hos Danish Student Abroad kan du finde andre, der er på udveksling.

Forsikring. Du skal tegne en sygeforsikring, så du kan blive transporteret hjem, hvis der sker noget alvorligt. Den koster mindst 3.000 kr. uden for EU. I USA kan de også kræve en studenterforsikring på f.eks. 5000 kr. for et semester. Husk at skrive disse udgifter på, når du søger legater.

Formål. Gør dig klart, hvad der er vigtigst for dig på et studieophold. Vil du udvikle dig fagligt eller personligt? Eller rejse rundt og opleve noget? Det er med til at afgøre, om du skal vælge en storby eller et universitet længere væk fra alskens fristelser. Og det er vigtigt, at du afklarer det med eventuelle rejsekammerater, inden I begynder at søge.

Når du er afsted

Socialt. Det kan være rart at have roommates, så der er nogen at snakke med, når I er hjemme. Også nogen du kan tage på weekendture eller sightseeing med. Ellers rejs sammen med en fra dit hold, der gerne vil tage samme kursus som dig.

Kontakt. Hvor meget vil du vægte kontakten hjem til over for aktiviteter det nye sted? Giv dig selv lov til at opleve udlandet, så du ikke er spærret inde i aftale om at Skype hjem i tide og utide. Det kan måske også give hjemve. Kontakter i landet giver dig et netværk – måske til dit speciale eller et fremtidigt job.

Fritid. Hvad vil du lave, når du har fri? Læse lektier, komme til stranden eller i byen? Besøge andre mennesker eller opleve landet? Se andre danskere eller skandinavere, møde andre udvekslingsstuderende eller møde de lokale?

Et udlandsophold skal gøre Lisa Madsen stærkere fagligt og personligt.

Lisa Madsen tager et semester på University of Wisconsin-Madison i USA. ”Jeg er herovre på mit 9. semester, fordi jeg læser sundhedsteknologi, ­Biomedical Engineering and Informatics, på Aalborg Universitet. Det har været min plan helt tilbage fra studiestart at komme ud et semester, for efter gymnasiet havde jeg lyst til at begynde på universitetet med det samme. Jeg havde en vag idé om, at det skulle være i USA, og det viste sig jo også, at USA netop er førende på det område, jeg gerne vil dykke ned i, nemlig Medical Informatics.” Det kan man oversætte til, at Lisa sætter sig ind i, hvordan et hospital kan benytte de sundhedsdata, der findes om patienterne på en bedre måde, uden at fortrolige eller personlige oplysninger kan blive misbrugt. ”Jeg er en del af en forskergruppe på Department of Biostatistics and Medical Informatics, som beskæftiger sig med udnyttelse af kliniske data. Gruppen består af forskellige faggrupper – ingeniører, læger og statistikere – og vi holder møde hver onsdag, hvor vi gennemgår status på de forskellige forskningsprojekter. Det giver rigtig meget at skulle præsentere sit projekt for andre, og det er en fordel, at hospitalet er et universitetshospital.” Lisa er indskrevet på universitetet som ”staff” og får på den måde merit for sit projektarbejde.

Svære legatbetingelser
Lisa fandt frem til udlandsopholdet ved, at hendes danske vejleder havde kontakter på det amerikanske universitet, som var interesseret i at få danske studerende. Lisa måtte derfor tage to onlinekurser for at få lov til arbejde på afdelingen. Det tog dog relativt lang tid at få fat i et officielt brev fra universitetet, så der var en del legatansøgninger, hvor Lisa ikke kunne opfylde betingelserne om dokumentation i tide. Hun fik derfor heller ikke en bolig, før hun kom til USA, men bor nu sammen med tre andre piger til 4.000 kr. pr. måned. ”Vi er her for at lære noget, men jeg vil også udvikle mig personligt.”

Når Lisa Madsen er færdig med 9. semester rejser hun hjem og går til eksamen hos sin danske vejleder – i en opgave, der er skrevet på engelsk. ”Jeg kom fra HTX, hvor jeg ikke har lagt specielt vægt på sprog, så fokus på sprogkundskaber var da også et af mine motiver for at tage til et engelsksproget land. Hvad jeg ellers får af udbytte af udlandsopholdet, kan være lidt svært at sige endnu, eftersom jeg står midt i det” siger Lisa Madsen, der lavede en aftale med kæresten om, at de ikke så hinanden i fem måneder. ”Jo, det er lidt hårdt, men vi vidste begge, at jeg havde besluttet mig for at skulle på udlandsophold, inden vi blev kærester. Han har også travlt med sit ph.d. studie, så derfor går det nok.” Da Lisa ikke er hjemme til jul, skal hun med en dansk studiekammerat til Florida og holde jul med studiekammeratens onkel. Hendes far kommer herned og besøger hende. ”Så er det jo ikke så slemt ikke at være hjemme til jul,” griner Lisa, selvom hun selvfølgelig savner dem derhjemme.