Close

MIN ARBEJDSDAG

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Johnny Tuan Nguyen, Christina Berg Olesen og Pernille Gylling Jensen fortæller hver især om en arbejdsdag hos henholdsvis MOE, NIRAS og FMC Corporation.

En dag med møder

Johnny Tuan Nguyen har næsten en times transport til og fra arbejde. Det lyder måske af meget, men han bruger tiden til at lade op i og slappe af med at se film eller være på nettet. Andre gange sidder han bare og reflekterer over ting og sager – med musik i ørene. Privatfoto.

Fagingeniør Johnny Tuan Nguyen har siden sommeren 2019 været ansat i afdelingen for ’Veje, Stier & Pladser’ hos den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE i Søborg nord for København. I løbet af sin ­studietid på Aalborg Universitet var han i praktik hos Vejdirektoratet. ­Senere blev han studentermed­hjælper hos COWI, hvor han blev ­ansat i en projektstilling, da han havde afsluttet sin uddannelse som diplomingeniør.

Her er hans arbejdsdag en torsdag i september:

05:45
”Vi er fire mennesker, der bor i samme lejlighed, så det kræver lidt koordinering om morgenen. Jeg kan virkelig godt lide at have god tid om morgenen, og så må jeg jo stå tidligt op.”

06:30
”Jeg bor på Amager og arbejder i ­Søborg. Halv syv gik jeg ned til metroen, skiftede på Nørreport og tog S-toget videre til Buddinge. Det kan tage næsten en time at komme på arbejde, og det kan måske lyde som lang tid at bruge på transport, men det er faktisk ikke så slemt. Jeg slapper af og får tiden til at gå med at se en film eller være på nettet. Andre gange sidder jeg bare og reflekterer over ting og sager – med musik i ørene.”

07:30
”Som det første kiggede jeg mine mails igennem. Derefter forberedte jeg mig på de tre møder, som jeg skulle deltage i i løbet af dagen. Det er lidt usædvanligt. Normalt har jeg maks. tre møder på en uge.”

08:30
”Her var jeg med til mit første ­infomøde med hele koncernen. Jeg vil tro, at der var 800-900 mennesker. På mødet blev vi blandt andet informeret om økonomien og nøgletal og lidt om de nye medarbejdere, der er kommet til.”

09:00
”Sammen med en kollega deltog jeg i et møde med en kommune, som vi skal rådgive omkring udarbejdelse af et udbudsmateriale. Udbuddet handler blandt andet om ukrudtsbekæmpelse og beplantningspleje af offentlige arealer. Det ligger faktisk uden for min spidskompetence, men her er jeg ’føl’ eller ’lærling’ hos en kollega, der ved meget mere om det end jeg.”

12:00
”Da min kollega og jeg kom tilbage fra mødet med kommunen, spiste vi frokost sammen. Til daglig veksler det meget, hvem jeg spiser frokost med.”

12:30
”Bagefter tog min kollega og jeg en lille snak, hvor vi gennemgik de punkter, som vi havde behandlet med kommunen. Vi lagde en plan for det kommende arbejde med udbudsmaterialet.”

13:00
”Vores afdeling beskæftiger sig med veje, stier og pladser. På det månedlige afdelingsmøde gav vores afdelingsleder en bred update på de aktiviteter, der er gang i. Her deltager ca. 15 kolleger. Mødet varede en time.”

14:30
”Efter mødet fortsatte jeg med de sidste rettelser på det udbudsmateriale, som vi havde arbejdet med om formiddagen med kommunen. På det her tidspunkt var jeg faktisk ved at være lidt træt. Det havde været en lang dag med tre møder.”

15:30
”Fri.”

En dag fra projekt til projekt

Christina Berg Olesen har kun fem minutter til arbejde, så selv om hun først står op kl. syv, kan hun fint nå at være på kontoret inden halv ni. Hos NIRAS har hun fleksible mødetider, så hvis hun vil nå at træne fra morgenstunden, kan hun bare gå en time senere om eftermiddagen. Privatfoto.

På de fleste arbejdspladser er ugens sidste dag ofte lidt anderledes end ­andre hverdage. Således også hos NIRAS i Aarhus, hvor civilingeniør Christina Berg Olesen har været ansat siden maj 2018 i afdelingen Vand og Energi.

Her fortæller hun om en helt ­almindelig fredag i september.

07:00
”Jeg stod op ved syvtiden, som jeg oftest gør. Det er lidt en luksus kun at have fem minutter til mit arbejde, så selv om jeg først står op kl. syv, kan jeg fint nå at være på kontoret kl. otte – måske bliver den halv ni. Vi har fleksible mødetider, så vil jeg nå en træning fra morgenstunden, kan jeg gå en time senere om eftermiddagen – det passer mig godt.”

08:00
”På NIRAS-kontoret i Aarhus sidder vi på storrumskontor, og nogle afdelinger kører med clean-desk-koncept. Det betyder, at vi ikke har faste pladser, men rydder skrivebordet hver dag, når vi går hjem, så der er plads til den næste kollega. Så hver morgen starter jeg dagen med at hente min kasse med computer og tilbehør og vælge en plads. Det har den fordel, at vi altid kan sætte os i nærheden af de kolleger, vi aktuelt samarbejder med på de forskellige projekter.”

08:45
”Fredagen er lidt anderledes. Her begynder vi altid med fælles morgenmad for hele kontoret. Samtidig med den fælles morgenmad var der denne fredag kvartalsmøde for alle 450 ansatte i Aarhus. Til disse møder giver vores direktør en ­orientering om status og seneste tiltag på ­koncernniveau.”

09:15
”Jeg arbejdede videre på nogle beregninger og et notat til et biogasprojekt, som jeg arbejder på sammen med en kollega. Beregningerne indgår i en scenarieanalyse, som vi laver for en kommune, af nogle forskellige muligheder for at udnytte kildesorteret organisk dagrenovation – dvs. madaffald og lignende – i biogasanlæg.”

11:15
”Jeg mødtes kort med min kollega på biogasprojektet og opdaterede hende på, hvad jeg var nået frem til i scenarieanalyserne. Vi kunne være gået ind i et møderum eller ud til et af vores projektområder, men besluttede bare at tage den omkring skrivebordet.”

11:30
”Til daglig går vi samlet til frokost i afdelingen, men i fredags mødtes jeg i frokostpausen med en anden kollega, da vi har planlagt at arrangere en pub crawl for hele kontoret. Vi skulle blandt andet snakke om, hvor vi skulle hen, og hvad der skulle ske.”

12:00
”Efter frokost havde jeg et internt opfølgningsmøde med en kollega på et vandrensningsprojekt, som jeg arbejder på. Vi skulle arrangere forløbet af en række testforsøg på et vandværk,
som vi skal gennemføre i samarbejde med forsyningen. Vi skal undersøge muligheden for genbrug af forsyningens skyllevand fra sandfiltre.”

13:00
”Resten af dagen arbejdede jeg videre på vandrensningsprojektet med en forsøgsbeskrivelse, som vi skal diskutere med kunden på et møde i næste uge, før testforsøgene skydes i gang.”

15:45
”Weekend.”

Brandslukker på arbejde

Pernille Gylling Jensen har mange kontrolrum at holde øje med som produktions­ingeniør i den amerikanske kemivirksomhed FMC Corporation i Harboøre. Derfor er cyklen et vigtigt arbejdsredskab. Privatfoto.

Produktionsingeniør Pernille Gylling Jensen er ansat i den amerikanske kemivirksomhed FMC Corporation, der ligger på halvøen Rønland ved Harboøre, men selv om hendes titel er driftsingeniør, er det måske mere passende med hendes chefs ord at beskrive hende som ’brandslukker’. Hun skal opdage problemer og finde løsninger, så produktionen kører så gelinde som muligt.

Her er hendes arbejdsdag en mandag i september:

06:30
”Jeg mødte på arbejde tidligt, for vi producerer også om natten. Jeg snakkede med mine kolleger for at høre, hvordan det hele kørte og tjekkede op på mine egne anlæg. Jeg er også ingeniør for vores rensningsanlæg, så jeg gennemgik også analyser derfra og tjekkede op på tallene for for eksempel ilt, pH og fosfor.”

08:30
”Morgenmødet kl. 8.30 er et stående møde, hvor cirka 25 deltager. Her gennemgår vi gårsdagens produktion. Den er jo aldrig helt perfekt, så det blev drøftet, hvad vi kan gøre, og hvor det var nødvendigt med vedligeholdelse. Sikkerhed er altid højt på dagsordenen, så det blev vendt, hvor der var såkaldt livskritisk arbejde. Det er for eksempel, hvis man skal arbejde i højden.”

09:15
”Jeg fandt mit sikkerhedsudstyr frem, dvs. sikkerhedssko, handsker, hjelm og goggles. Så tog jeg min egen cykel, og så cyklede jeg 800 meter ud til et kontrolrum, der styrer en af ’mine’ produktioner. Der var strid modvind, men det er jeg vant til. Det blæser altid i Vestjylland. Under 10 meter i sekundet er vindstille på disse kanter.”

“De kolleger, der var på vagt dagen inden, havde jeg ikke set siden sommerferien, så dem skulle vi selvfølgelig lige snakke lidt om. Derefter satte jeg mig ned og kiggede på analyserne, og vi blev enige om, hvad vi skulle gøre ved driften fremadrettet. Derefter cyklede jeg forbi et andet kontrolrum, hvor jeg skulle snakke med nogle kolleger om en såkaldt SOP – en slags brugsvejledning eller instruks til, hvordan man udfører en bestemt opgave sikkert. Jeg mødte kollegerne i produktionen, og de havde ikke tid til at snakke, fordi de havde et problem med deres miljøanlæg. Så snakkede vi i stedet om, hvordan vi fik løst det. Vi aftalte, at vi skulle snakke om SOP’en senere.”

11:00
”Jeg cyklede tilbage på mit kontor og tog sikkerhedsudstyret af. Jeg havde et par telefonopringninger med de kolleger, der indkøber råvarer.”

11:30
”Hver dag spiser jeg frokost i kantinen sammen med de fire andre produktionsingeniører.”

12:00
”Tilbage på mit kontor kiggede jeg på nogle andre råvareproblemer. Hvis vi har udfordringer med at lave et produkt, der lever op til vores kvalitetskrav, skyldes det ofte råvarernes manglende renhed. Så kom miljøchefen forbi, fordi vi skal i gang med nogle pilottests på vores rensningsanlæg, og vi diskuterede, hvordan vi bedst fik planlagt dem, og hvilke andre deltagere vi skulle have med til et møde. Derefter kom en anden kollega fra miljøafdelingen, der manglede nogle tal, som jeg lige skulle hjælpe hende med at finde.”

14:00
”Jeg skrev forskellige mails, blandt andet til nogle operatører omkring driften af rensningsanlægget. Derefter cyklede jeg ud til et af mine andre kontrolrum og snakkede med nogle kolleger, som jeg heller ikke havde set siden sommerferien. Operatørerne arbejder i skiftehold, så derfor ser jeg kun de enkelte medarbejdere hver femte uge. Det er afgørende for en god produktion, at jeg opdager eventuelle problemer så tidligt som muligt. Derfor prioriterer jeg meget højt, at operatørerne har tillid til mig, og at vi har et godt samarbejde. Den relation har jeg brugt meget tid på – og jeg har bagt mange småkager. Det er vejen til vestjyders hjerter, har jeg fundet ud af. Til jul fik hvert kontrolrum et glas.”

15:30
”Tilbage på kontoret snakkede jeg med min chef, fordi jeg skal regne på nogle spildevandsmængder. Men det blev ikke den dag, for jeg skulle mødes med en kollega, der også er min veninde fra studiet.”