Close

Muligheder efter studiet

Det er ikke sikkert, at der venter en fastansættelse til dig lige efter studierne.

I denne artikel får du derfor nogle tips til andre muligheder. Generelt skal hver 10. akademiker regne med at begynde i en projektansættelse – dvs. et tidsbegrænset job. Hertil kan du lægge barselsvikariater, graduate-stillinger samt stillinger, der er oprettet med løntilskud.

Du kan også overveje, om du vil – og kan – bruge to til tre år på at skrive en ph.d. eller deltage i et talentprogram i en virksomhed. Eller om du hellere vil i gang med det samme? Måske er du typen, der gerne vil være selvstændig erhvervsdrivende i stedet for fastansat – eller kombinere de to ting?

Mulighederne er mange.

Forskning: Erhvervs-ph.d. eller universitets-ph.d.
Der er mange ph.d. projekter i universitetsverdenen, der er at betragte som de fastansatte forskeres metode til at headhunte talentfulde studerende. Det tre-årige ph.d.-projekt slås op i jobbanker og på universiteternes hjemmesider, så umiddelbart er de nemme at søge, hvis du vel og mærke har den rigtige uddannelse, studieretning og karaktererne til det. Her kan det være en fordel for dig, at du fortsætter i det universitetsmiljø, du kender, din specialevejleder eller en anden underviser kan hjælpe dig med ansøgningsproceduren osv. Ulempen kan være, at du ikke selv har bestemt temaet, du skal have som omdrejningspunkt de næste tre år – og måske kan du komme til at føle dig ret alene med din forskning. Så tjek ud hvilke samarbejdsflader, du får, og hvem der kan støtte dig undervejs, hvis du går i lag med en ph.d.

Du kan også selv stykke en ph.d. sammen i samarbejde med en virksomhed – det har Thomas, som du kan læse om i artiklen Din faglighed kan overskygge ­personlighedstesten for eksempel gjort. Som erhvervs-ph.d. får du en vejleder både på universitetet og i virksomheden – og sidstnævnte lærer du godt at kende, eftersom du har din gang på virksomheden som en del af projektet. Der uddeles et begrænset antal erhvervs-ph.d.-pladser hvert år, så det skal du søge om i innovationsfonden under uddannelses- og forskningsmini­steriet.

I 2017 var der ansøgningsfrist 20. marts og 25. september, så det kræver lidt planlægning. Find et informationsmøde eller tilmeld dig et nyhedsbrev, så du bliver husket på regler og frister på innovationsfonden.dk.

Trainee eller graduate
Det er op til virksomhederne selv, om de kalder et forløb for nyuddannede for trainee eller graduate. Trainee er historisk set et ord, der r brugt i Norden og virksomheder som Bravida og MTH har brugt det. MT Højgaard har i 2016 ændret ordet til graduate. Begge ordninger kører med nogle opdelte tidsintervaller, hvor du kommer rundt i vorksomheden i løbet af et par år. Forskellene i indhold ligger ikke i ordet trainee eller graduate, da begge dele kan have talentudvikling for øje. Du skal kontakte den enkelte virksomhed, der udbyder ordningen for at høre om gradsforskellene. De fleste tilbyder en ingeniørstartløn, men forskellen kan f.eks. være, om forløbet er tidsbegrænset til to år eller om du er sikret et job efter forløbets afslutning.

Praktik eller løntilskud
Bliver du ledig som dimittend, kan det være en idé at tilbyde din arbejdskraft til en virksomhed, du er interesseret i, men som måske ikke lige tør ansætte dig endnu. I beskæftigelseslovgivningen er der flere muligheder, såsom at tage i virksomhedspraktik (som regel i 4 eller 8 uger) eller blive ansat med løntilskud i en længere periode.

Både jobcentret og din a-kasse kan fortælle dig om mulighederne, så du vælger den mulighed, der passer bedst til din situation.

Projektansættelse, timelønnet, ­freelancer
Har du ikke lige et job på hånden, når du dimitterer, kan det være en mulighed at beholde dit studiejob som timelønnet. Selvom der opstår noget bureaukrati med din dagpengeberegning, kan det være til fordel for dig at hægte dig fast på den arbejdsplads, du kender – i hvert fald for en kortere periode. Måske viser der sig en jobåbning i naboafdelingen, hvor du så kan søge ind?
Imod ideen om at blive i studiejobbet taler, at du risikerer prædikatet som ”praktikanten”, og at dine kollegaer glemmer, at du egentlig er færdiguddannet og derfor ikke tildeler dig relevante opgaver. Du kan også vælge at være tilknyttet flere arbejdspladser på én gang – som timelønnet eller på en freelancekontrakt – det er bekvemt for arbejdsgiveren, men måske ikke for dig.
Projektansættelser og barselsvikariater kan være din vej væk fra dimittendsats. Du skal arbejde fuld tid i hvad der svarer til et halvt år og tjene mindst 22.000 kroner om måneden i et kvartal, før du kan få foretaget en ny dagpengeberegning og stige fra dimittendsats til fuld dagpengesats (18.300 kr. før skat).

Selvstændig, iværksætter, opfinder
Vil du gerne være selvstændig har ­Akademikernes A-kasse netop gjort det nemt for at starte op på dagpenge. Ved at udvikle nogle iværksætterhuse i flere byer får du mulighed for at begynde din virksomhed i et trygt miljø sammen med ligesindende. Ordningen kører i 2016 i København, men vil blive udvidet til andre lokaliteter i Danmark i løbet af 2017.

Alle universitetsbyer og byer med diplomuddannelser, såsom i Herning og Horsens, har også start-up-­miljøer eller innovationshuse, hvor nystartede virksomheder er velkomne.

Job i udlandet
Der er gode muligheder for at få job i udlandet, f.eks. gennem et graduateprogram eller ved ansættelse i en international virksomhed. Har du nogle efterspurgte faglige kompetencer, kan du f.eks. komme til at arbejde indenfor olie-/gas-industrien (offshorebranchen), i Mellemøsten som rådgivende ingeniør på byggerier, vand-, bro- eller klimaprojekter og meget andet.

Slå op under de enkelte virksomheder her bagest i Pejling og se, hvad den enkelte virksomhed tilbyder f.eks. Visma, Det Blå Danmark, Siemens, Schneider Elctric m.fl. Kan du et andet sprog end engelsk på professionelt niveau, øger det dine muligheder f.eks. er tysk, italiensk og de nordiske sprog i høj kurs.

På det idealistiske plan kan du rejse ud med ”Ingeniører uden grænser” eller søge over i en nødhjælpsorganisation som Røde Kors, Mellemfolkeligt Samvirke og Dansk Flygtningehjælp eller i statslige institutioner som Danida.