Close

Sælg dig selv

Sæt pris på dine kompetencer, når du skal forhandle løn.

At forhandle løn er et psykologisk spil, så det kan være klogt selv at spille ud, så du ikke får en lav startløn. Er du medlem af IDA, har du adgang til fagforeningens interaktive lønberegner, der kan hjælpe dig med i detaljer at finde frem til lønniveauet på den jobtype, du søger. Der kan også være forskel på landsdelene. Oplysningerne på din faglige organisations hjemmeside, giver dig mulighed for at komme med et realistisk bud på en startløn. Er du til samtale i en større virksomhed, er det dog slet ikke sikkert, at der skal forhandles løn under den første samtale.

For 2015 anbefaler IDA disse vejledende minimallønninger: Civilingeniører, cand.scient og øvrige medlemmer med lang videregående uddannelse: 37.300 kr. pr. måned. Diplomingeniører, bachelorer og øvrige medlemmer med mellemlang videregående uddannelse: 35.600 kr. pr. måned.
Søger du arbejde på en arbejdsplads med mange faggrupper, kan du også kigge på, hvad f.eks. magistre eller andre akademikere tjener samme sted, så du får en indikator for niveauet. Du skal jo nødig ligne en stor undskyldning, når du spiller ud med et lønkrav.

Du skal huske, at løn er mere end månedslønnen, f.eks. antal ferieuger, personalegoder såsom fitness, adgang til billig kantine, parkering, sundhedsordning, pension mv. Spørg ind til, hvad der er udover løn, frem for straks at svare ja til en løn, du måske fornemmer er lavt sat.

IDAs jurister læser også gerne kontrakter igennem, inden du skriver under. Du kan også ringe til arbejdspladsens tillidsmand, inden du kommer til samtale, så du kender til lønniveauet lokalt.

Kilder: IDA, Djøf, AAK