Close

Sandt eller falsk om at arbejde i det private

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Som nyuddannet ingeniør kan man have en masse forestillinger om, hvordan det er at arbejde i en privat virksomhed. Hvad er sandt, og hvad er falsk?

Thomas Hall er Senior Vice President inden for People & Communication i ingeniørvirksomheden COWI. Foto: COWI.

Thomas Hall er Senior Vice President inden for People & Communication i ingeniørvirksomheden COWI. Det er hans ansvar at sørge for, at der er hænder og hoveder nok i den globale virksomhed, der har 6.700 medarbejdere fordelt i 35 lande. Derfor kender Thomas Hall arbejdsvilkårene i branchen særdeles godt. Her giver han sine bud på, hvad der er rigtigt og forkert i en række påstande om arbejdsvilkårene på det private arbejdsmarked for ingeniører.

Det er mere reglen end undtagelsen at arbejde over.
“Det er rigtigt, at ingeniører nogle gange er nødt til at lægge ekstra timer i et projekt, hvor der er brug for en ekstra indsats. Andre gange viser virksomheden fleksibilitet, når medarbejderen har brug for at have mindre pres på. I COWI ved vi godt, at vi kun kan tiltrække og fastholde ingeniører, hvis vi skaber en attraktiv arbejdsplads. Derfor går fleksibiliteten begge veje. Det gælder om at have en god dialog mellem leder og medarbejder, og vi kan se i vores trivselsundersøgelser, at der i høj grad er tillid. Så medarbejderne kan sende et signal, hvis de har særlige behov, og lederne kan sige ”pas nu på”, når nogle medarbejdere arbejder meget over.”

Det er svært at forene et arbejdsliv i det private med små børn derhjemme.
“Det er en myte. Vi ville ikke have så mange yngre mennesker ansat, hvis vi ikke kunne skabe en ramme for, at ingeniører får børn og skaber familier. Det er de største ingeniørfirmaer blevet dygtige til. Vi ville også få store problemer i vores forretning og med at få arbejdskraft, hvis man ikke kunne forene arbejdsliv med familieliv. Derfor har vi rammer for, hvordan vi organiserer os, så nogle kan arbejde mindre, mens andre kører på alt afhængigt af de familiemæssige behov. Måske er det mere vanskeligt med barsel i en lille virksomhed med fem ansatte, og her hos os kan vi da også opleve udfordringer, hvis der er to i en lille afdeling, der skal på barsel. Men så finder man jo en løsning.”

Arbejdsmiljøet er meget konkurrencepræget.
“På det punkt er der store forskelle på det private arbejdsmarked. Der er nogle partnerejede rådgivningsvirksomheder, hvor der er konkurrence om at komme op i systemet og få indflydelse. Men generelt oplever jeg ikke ingeniørbranchen på den måde. Der er en mere humanistisk tilgang, og vi har også mange fondsejede virksomheder, hvor der ikke er det samme pres på som i partnerdrevne og børsnoterede selskaber. Desuden arbejder ingeniører typisk sammen om projekter, og så duer det ikke at have en for konkurrencepræget tilgang blandt egne kolleger. Selvfølgelig kan den enkelte godt være drevet af et ønske om at være innovativ og yde sit bedste, men det bliver balanceret i de fælles projekter, hvor samarbejde er vigtigere end konkurrence.”

Der er en nulfejlskultur.
“For vores vedkommende er det rigtigt i forhold til vores daglige ingeniøropgaver. Det skyldes jo, at en nulfejlskultur er vigtig for vores kunder. Vi laver store infrastrukturprojekter som Københavns metro, og de må ikke være fejlbehæftede. Det er jo forfærdeligt, hvis der sker sådan en ting som med den motorvejsbro i Genova, der faldt ned i efteråret 2018. Vi har systemer og arbejdsprocesser, der sikrer, at der ikke sker fejl, og den enkelte medarbejder behøver ikke være så bange for at fejle. Der er altid en mere erfaren medarbejder, man kan tale med. Men parallelt med de daglige opgaver fokuserer vi i COWI på hele tiden at udvikle os og skabe nye innovative måder at gøre tingene på – i sådanne idéfaser og innovationsprocesser er det helt okay at fejle, da man jo ikke udvikler sig, hvis man ikke tør begå fejl.”

Nyuddannede ingeniører skal matche kollegerne fagligt fra første dag.
“Dét er der ingen forventning om. Men med et smil på læben kan jeg sige, at det måske ikke er så mærkeligt, hvis unge får den opfattelse, når de læser kravene i jobopslagene. Man skal nok mere se kravene som virksomhedens ønskeliste og så fokusere på, hvad opslaget nævner af minimumskrav. Vi ved godt, at der er en masse, man skal lære, når man
er nyuddannet.”

Lønnen er bedst i det private.
“Det er rigtigt. Nogle gange kan jeg godt blive bekymret for, om den offentlige sektor kan tiltrække og fastholde de dygtigste. Tidligere var det sådan, at man havde en lavere løn i det offentlige, men til gengæld havde man tryghed i ansættelsen. Sådan er det vist ikke mere.”

Det giver mere mening at arbejde i det offentlige end i det private.
“Det er jeg ikke enig i. I den private sektor er der nogle typer af virksomheder som f.eks. våben- og tobaksfirmaer, som ikke kan honorere på ønsket om ’purpose’, som mange unge mennesker har i dag. Men det kan de fleste af ingeniørvirksomhederne. COWI har faktisk udelukkende projekter, der går ud på at skabe en bedre verden. Det har vi måske været for dårlige til at formidle. Vi er ejet af en fond, og vores formål er ikke kun at tjene penge. Vi arbejder for bæredygtige løsninger.”