Close

“Spil ud med et realistisk, men optimistisk lønkrav”

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Hvad er realistisk at få i løn som nyuddannet ingeniør? Det skal du vide, før du indleder din første lønforhandling.

Der er sjældent noget, der er nemt første gang. Heller ikke den første lønforhandling som nyuddannet ingeniør. Men hvis du er velforberedt, behøver det faktisk ikke at være så svært. Det siger Brian Laursen, der er jurist og giver ingeniører gode råd om løn og ansættelsesvilkår i Ingeniørforeningen, IDA.

”Det er virkelig vigtigt at være velforberedt til lønforhandlingen. Når arbejdsgiveren spørger, hvad man forventer, er det bedre selv at spille ud med et realistisk, men optimistisk bud, frem for at lade det første udspil være op til arbejdsgiveren,” siger han. Fordelen for ansøgeren ved at nævne et beløb først er, at så har lønmodtageren defineret udgangspunktet for forhandlingen. Et første udspil fra arbejdsgiveren vil ofte ligge forholdsvis lavt, da det er i arbejdsgiverens interesse at få lønmodtageren billigst muligt. ”Hvis man spiller bolden over til arbejdsgiveren, fordi man ikke har forberedt sig godt nok, kan de lægge for lavt ud i forhold til markedsprisen og det niveau, man selv havde forestillet sig. De får lov at definere, hvor forhandlingen starter, og så kan det blive svært at forhandle lønnen op til det niveau, man kunne have fået ved selv at komme først på banen,” siger Brian Laursen.

Tre vigtige tips om løn

    • Forbered lønforhandlingen før første samtale
    • Tjek IDA’s lønstatistik og lønberegner og bliv skarp på, hvad et realistisk, optimistisk bud er for dig i netop det job, du søger
    • Hav hjertet med. Vælg ikke job alene ud fra løn.

Læs flere gode råd til lønforhandling på IDA’s hjemmeside. https://ida.dk/raad-og-karriere/loen/loenforhandling#vaer-klar-paa-loenforhandlingen.

Kilde: Brian Laursen, konsulent og jurist, IDA.

Lønforhandling hele året

Når du har fået jobbet, foregår lønforhandlingen hele året. Du skal ikke læne dig tilbage og vente på den formelle forhandling. Hvor den første lønforhandling typisk går på dine kvalifikationer, handler den løbende forhandling om, hvilke resultater du skaber. Du er nødt til i løbet af året at gøre chefen opmærksom på dine succeser, så de ikke bliver overset. Det er også en god idé at arbejde på en liste med gode argumenter for, at du skal have mere i løn: problemer, du har løst, kunder, du har skaffet, resultater, du har skabt, ansvar, du har løftet m.m. Så kan du efterhånden udvælge, udbygge og forfine de stærkeste argumenter, så du ved, hvad du skal sige til den formelle lønforhandling.

Kilde: Brian Laursen, konsulent og jurist, IDA.

Personalegoder er også penge værd
Alligevel sker det jævnligt, at medlemmer af IDA lader arbejdsgiveren spille ud. Det er heller ikke ualmindeligt, at ingeniører foretager deres research af lønnen for sent. Dermed kommer de til at nævne et for lavt beløb eller acceptere en løn, der ligger i den lave ende i forhold til branchen, markedet og kollegerne. Er lønforhandlingen ikke afsluttet, kan man selvfølgelig følge op ved at foreslå en højere løn eller nogle vilkår, som er penge værd. Det kan være løn under frokost, flere årlige fridage, betalt avis eller andre personalegoder. Men det bedste er at være på forkant, tage initiativet og melde et realistisk og optimistisk beløb ud, når samtalen naturligt falder på løn. Optimistisk, fordi der så er noget at give køb på i forhandlingen, uden at lønnen ender for lavt. ”Det er ikke nødvendigvis negativt, hvis arbejdsgiveren ikke imødekommer det første udspil. For så ved du, at du ikke er kommet til at starte ud med et for lavt beløb,” forklarer Brian Laursen.

Lønstatistik og lønberegner
Researchen skal tidligt i gang, for lønspørgsmålet kan dukke op allerede under den første telefonsamtale. IDA’s hjemmeside er et godt sted at begynde. Her kan medlemmer logge ind og finde en udførlig lønstatistik for privat og offentligt ansatte. Her er også en lønberegner, som medlemmer kan bruge til at fastlægge et passende lønniveau for præcis deres individuelle profil, for eksempel anciennitet, jobtype, geografi og størrelsen på arbejdspladsen. God research er ifølge Brian Laursen også at tale højt om løn med andre ingeniører. Det er i lønmodtagernes interesse at være åbne om lønnen. ”Undersøgelser viser, at åbenhed om løn sikrer en mere lige løn. I en åben lønkultur får du de bedste kort på hånden til lønsamtalen, fordi du kender kollegaens lønniveau og baggrunden for de lønstigninger, vedkommende har fået,” siger han. Hvis jobbet er på en arbejdsplads med kollektiv overenskomst, kan du ringe til tillidsrepræsentanten og høre mere om løn og ansættelsesforhold. Er lønnen alene fastsat ved individuel kontrakt – og det er den for mere end 85 procent af IDA’s medlemmer – kan du eventuelt tale med folk, du kender, i virksomheden eller i branchen. Du kan også ringe til IDA og få gode råd til din lønforhandling.

Hvis du bliver overrumplet
Ifølge IDA’s lønstatistik får en nyuddannet privatansat civilingeniør i gennemsnit 39.200 kr. om måneden og en privatansat diplomingeniør 37.300 kr. inklusiv pension og skattepligtige personalegoder. Offentligt ansatte får i gennemsnit 34-35.000 kr. (2018). Et godt råd til en nyuddannet ingeniør, der bliver overrumplet af spørgsmålet om løn, er at sige, at du forventer at få på den anden side af 40.000 kr., siger Brian Laursen.
”Når du nævner et rundt beløb, viser du, at dér omkring ligger dit niveau. Ved ikke at lægge dig fast på et bestemt beløb, sætter du et ambitiøst udgangspunkt, der ikke er ultimativt og åbner op for forhandling, men sørg for at være skarp på, om I taler om løn inklusiv eller eksklusiv pension. Det bedste er at forhandle løn inklusiv pension, for så ved man, hvad man snakker om. Det er ærgerligt at acceptere en løn og bagefter finde ud af, at der ikke kommer 10 procent pension oveni, som man troede,” siger Brian Laursen.
Når du har modtaget en kontrakt, tilbyder IDA at læse den igennem for at se, om noget bør justeres. Det kan være lønnen, men det kan også være vilkårene, som for eksempel at arbejdsgiveren ønsker et forlænget opsigelsesvarsel eller kræver klausuler, som begrænser et hurtigt jobskifte til kunder eller konkurrenter.

Hav hjertet med
Et sidste godt råd er, at du skal huske at have hjertet med i processen. Man kan godt blive smigret af et jobtilbud med høj løn, men er det nu også det job, du brænder for?
”Det er vigtigt, at du laver noget, du gerne vil. Hvis det peger i den foretrukne retning for dig, kan det være det rigtige at tage et job med lavere løn, f.eks. i en nystartet virksomhed. I dit første job får du opøvet kvalifikationer, som du kan bruge til at få andre job og højere løn senere. Samtidig kommer du til at arbejde med noget, du brænder for,” siger Brian Laursen.