Close

Tag på sommerskole og få venner for livet

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

”Det rykker” at være i et internationalt og tværfagligt miljø, fortæller Anne Arildsen. Hun fik i løbet af fem intense uger på sommerskole i klima og entreprenørskab etableret et inter-nationalt netværk, som hun forventer at trække på
resten af livet.

Climate-KIC programmet

For Anne Arildsen var sommerskolen ’The Journey’ en del af et forløb kaldet the ­’Climate-KIC Master Label Programme’
– et EU-initiativ, der uddanner unge til at adressere udfordringer ved klimaforandringer. Ud over sommerskolen skal studerende tage 30 ECTS udveksling i udlandet eller praktik og følge nogle aftenforedrag. Når man laver sit speciale inden for klima, får man oven i kandidatgraden titlen ’Climate-KIC Master’.

Se mere på
www.learning.climate-kic.org

36 studerende fra 18 lande mødtes i begyn­delsen af juli 2017 i Lissabon for at tage hul på fem ugers sommerskole kaldet ’The Journey’. Anne Arildsen, der nu er i gang med sidste år på kandidatuddannelsen til miljøingeniør på DTU, var en af deltagerne på holdet.
”Det handlede om ’climate innovation og entrepreneurship’, og det var to uger i Lissabon, to uger i Valencia og til sidst en uge i Wrocław i Polen,” fortæller hun.
”Indholdet var: hvad er ’climate change’, og hvad er det at være entreprenør og starte egen business inden for det felt. Vi gik sammen i grupper og udviklede en idé til en virksomhed. I den proces fik vi en del coaching,” siger Anne, der var med til at udvikle konsulentvirksomheden ’Roofolution’, der skulle bidrage til at udbrede grønne tage.
”Grønne tage er en klimavenlig teknologi, der har lang tilbagebetalingstid, så vores idé var at forbedre økonomien ved, at folk lejer deres tage ud til nogle i naboskabet for eksempel til yoga studie eller café. Vores firma skulle hjælpe med at matche parterne,” siger Anne.
Andre grupper udviklede luftfiltre af rester fra produktion af olivenolie og svømmetøj af plastaffald.

Ikke farligt at blive entreprenør
”Der var en kæmpe læring i at se, hvad folk fik ud af deres idéer. For mig var det i høj grad businessmetoden, der var fagligt udbytte i. Jeg lærte, hvad det er for forslag, jeg skal lave, og hvordan en forretningsplan hænger sammen. Det betyder, at jeg har fået et helt nyt perspektiv på at blive entreprenør. Jeg har brudt med idéen om, at det skulle være farligt at blive selvstændig.” Ud over det faglige var det i høj grad alle de andre studerende, som gav Anne noget med hjem.

Anne Arildsens gode råd

Hvordan vælger man sommerskole?
”Valget handler ikke så meget om, hvor du skal hen, men hvad du gerne vil have ud
af det. Skal undervisningen være projektorienteret eller et specifikt kursus? Du skal også gøre op med dig selv, om du ­gerne vil i et internationalt miljø eller være en enkelt udlænding blandt for ­eksempel udelukkende tyske studerende i Tyskland.”

Kan man få ECTS-point?
”Det kan man nogle gange. Hvis det er vigtigt for dig at få ECTS, så skal du sørge for at afklare med studieadministrationen, inden du rejser. Men du kan jo også vælge at tage afsted for oplevelsens skyld.”

Hvordan skaffes funding?
»Vær ude i god tid, hvis du vil søge legater. Mange har frist en gang om året. Men sommerskole behøver ikke at være dyrt. Hvis sommerskolen er én, som dit universitet samarbejder med, skal du ikke betale ’tuition’. Så begrænser udgifterne sig til ud- og hjemrejse, mad og drikke samt måske bolig. Nogle sommerskoler stiller også bolig til rådighed.«

”Jeg kan godt lide at have et internationalt netværk, og det var spændende at møde folk, som brænder for det samme, som jeg gør. Jeg har lyst til at gøre noget bedre for miljøet, og alle på holdet havde lavet spændende ting. En havde taget prøver på bisonokser i minus 50 grader, en anden havde været i Indien med frivilligt arbejde, og en gut havde startet sit eget firma og været i gang i flere år,” siger Anne.

Grædefærdig afsked
”Det rykker at være i det miljø. Vi ­havde en fantastisk fællesskabsfølelse og var grædefærdige, da vi skulle tage afsked efter at have været igennem de vildeste op- og nedture sammen. Jeg har fået venskaber for livet og en masse inspiration fra andre fag. Jeg fik virkelig øvet mig på at tale og arbejde på tværs af kompetencer.”
De nye kammerater udgør et netværk i mange lande, som Anne regner med at trække på i sit arbejdsliv.
”For eksempel kan jeg ringe til en bekendt i Holland og høre om Hollands vel­udviklede erfaringer med ’flood defence’. Eller hvis jeg skal til møde i en kultur, jeg ikke kender, kan jeg ringe til én fra mit netværk i det land, og høre, om jeg skal dukke op i business suit eller Fjällräven.”