Close

Tillykke – du er ­blevet indkaldt til jobsamtale

I første jobsamtale skal du kvalificere dig til næste runde

Spørgsmål til jobsamtalen kunne f.eks. være:

  • Hvad forventer I af en nyuddannet ­kandidat som mig?
  • Hvilke udfordringer vil jeg møde i jobbet?
  • Hvem bliver mine nærmeste kollegaer?
  • Hvad er årsagen til, at I slår stillingen op nu?
  • Hvordan kan det være, at den tidligere medarbejder ­stoppede?
  • Hvordan ser I på karriereudvikling og avancement i virksomheden?
  • Er I lønførende på området?

Du får en opløftende mail: Du er indkaldt til samtale på en stilling, du har søgt. Nogle virksomheder skriver allerede her, hvem der skal med til samtalen, og det giver dig mulighed for at forsøge at finde ud af, hvem du sidder til bords med under jobsamtalen.

Er der en HR-person, der stiller store åbne spørgsmål, og er der en fagperson, du kan nørde specialudtryk med? Hvilken placering har de i organisationens hierarki? Er der en beslutningstager med – eller møder du først chefen i næste runde?

Som du kan se på de følgende sider, er der en del spørgsmål, du skal forberede dig på at kunne svare på. Men du skal også selv have nogle spørgsmål med, så du viser, at du er interesseret i jobbet, og at du har sat dig ind i virksomhedens dna. Kender du de faglige baggrunde på dem, der deltager i jobsamtalen, kan du sprede spørgsmålene lidt ud, så de appellerer til svar fra skiftevis HR-specialisten, den overordnede og fagspecialisten.