Close

Vi læser alle ansøgninger

Vil du indenfor i det danske forsvar, anbefaler Peter Schmidt, at du opretter en jobagent på forsvarets hjemmeside.

Peter Schmidt, rekrutteringsbefalingsmand i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Peter Schmidt er vant til at tale med ingeniørstuderende om karrieremuligheder i det danske forsvar, fordi han rejser rundt og fortæller om mulighederne på bl.a.
DSEs messer. Her møder du ham i camou­flageuniform og med navn på brystet: P. Schmidt. Ved siden af ham står en ­søofficer i fuld uniform.

Som ingeniør kan du enten komme indenfor den civile del af forsvaret eller f.eks. tage en lederuddannelse indenfor den militære del. “Alle stillinger hos os slås op, men hvis du opretter en jobagent på forsvaret.dk, får du kun sendt de opslag, der er relevante for din uddannelsesretning,” anbefaler Peter Schmidt. Forsvaret kan bruge mange typer, men du skal gøre dig klart, om du søger ind som specialist eller leder.

“Generelt er vi glade for nyuddannede, ligesom det heller ikke er et krav, at du har aftjent værnepligt, inden du søger ind til os. På lederuddannelsen bliver der oprettet et turboforløb, hvor man aftjener værnepligt og får en sergentuddannelse i et sammenlagt forløb. Skal du ind i et civilt job som specialist, kommer du ikke til at aftjene værnepligt.”

“Når der er en stilling, du finder interessant, er du velkommen til at ringe til den person, der står som kontaktperson på opslaget. På den måde kommer du lettest til at tale med den mest relevante ansatte om lige netop dét job, du tænker på at søge,” fortsætter Peter Schmidt. Alt efter hvilken type job, du søger, skal du være indstillet på at gennemgå et sikkerhedstjek (en såkaldt clearing), fordi du måske skal arbejde med militære hemmeligheder. Desuden skal du kunne skrive og tale dansk, men der er ikke længere krav om dansk statsborgerskab for at søge ind i det danske forsvar. Selvom det ikke er Peter Schmidt, der sidder i HR-afdelingen, skal han hilse og sige, at det er vigtigt, at du husker at luse ud i stavefejl og fjerner korrekturbobler i Word fra kammerater, der har givet kommentarer til din ansøgning, inden du sender den videre over ansøgningsportalen. Sjuskede ansøgninger kommer bagerst i bunken eller tages i værste fald slet ikke seriøst.