Close

X-kromosomer koster mindre end Y

Der er ikke lige løn for lige arbejde blandt ingeniører. Der er en kønsbestemt forskel på omkring fire procent blandt medlemmerne af Ingeniørforeningen IDA. Hvad kan unge ingeniører gøre ved det?

Visualisering af lighed, ulighed

Fra dag ét på arbejdsmarkedet tjener kvindelige ingeniører mindre end deres mandlige kolleger. Ingeniørforeningen IDA udgav i 2019 en analyse, der dokumenterer, at der er en gennemsnitlig lønforskel mellem kvindelige og mandlige medlemmer på 4,1 procent, som ikke kan forklares ud fra uddannelsesbaggrund, anciennitet eller branche. Så velkommen til arbejdsmarkedet, nyuddannede kvinder. Mon der gælder særlige forhold for kvinder, der forhandler løn? ”Nej, det tror jeg ikke. Men kvinder skal sørge for at have samme fokus på løn, som mænd har, og ikke være beskedne. De skal forberede sig godt til lønforhandlingen og tage udgangspunkt i det, mændene får. Og så skal de huske at kræve deres ret, hvis der i virksomheden er ret til en årlig lønforhandling, selv om den måtte falde under eller i forbindelse med en barselsorlov,” siger Brian Laursen, der er jurist og giver ingeniører gode råd om løn og ansættelsesvilkår i Ingeniørforeningen IDA.

Gennemsnitlig bruttoløn for kvindelige og mandlige medlemmer af IDA, dvs. løn før skat inklusiv pension og ­skattepligtige personalegoder, efter kandidatårgang samt leder og ikke-leder. Ledere omfatter ­topchefer, ­funktionsdirektører, ­afdelingschefer og projektledere. Kilde: IDA’s lønstatistik 2018.

Undgå at være bagud fra start
Kvinder må tage kampen op mod ulige lønforhold allerede i den første lønforhandling.
”Lønforhandlingen i det første job er vigtig. Hvis du lander den forkerte løn, og du bliver hængende i jobbet, vil du opleve, at du til den næste lønforhandling konkurrerer om lønkronerne på lige fod med den nyuddannede mand, der fik en højere løn fra start. Måske ender I begge to med at stige 2.000 kr.,
men lønforskellen består. Og måske ­bliver gabet endnu større, hvis du går på barsel og holder dig tilbage fra at kræve en lønstigning undervejs,” siger Brian Laursen.

Bak hinanden op med åbenhed
Men kvinderne behøver ikke at kæmpe kampen alene. Hvis kollegerne på arbejdspladsen er enige om at tale åbent om løn, mindsker det løngabet mellem kønnene, viser undersøgelser. Samtidig giver det alle ansatte et bedre indblik i lønniveauet og det bedste udgangspunkt for lønforhandlinger. Alle medlemmer opfordres af IDA til at søge viden og gode råd hos tillidsrepræsentanter og konsulenter i IDA, men vejen til ligeløn begynder med, at kvinder er parate til at spille forhandlingsspillet. ”Man får kun højere løn, hvis man tør forhandle sig til højere løn, og man skal ikke lade sig slå ud, hvis man møder et nej. I stedet for at tage nejet som en afvisning, kan du se det som et udtryk for, at du ikke har spillet for lavt ud. Se det som en invitation til forhandling. Et nej giver dig mulighed for at spørge nysgerrigt ind til arbejdsgiverens standpunkt og bringe dine argumenter i spil,” siger Brian Laursen. ”På den måde har du også allerede lagt op til næste lønforhandling. Du er nemlig blevet klogere på, hvad der ifølge din leder skal til for at få højere løn.”

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér