Close

Are you controlling your time, or is your time controlling you?

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

There is a lot that calls for your attention in your everyday life. The dentist, your study, your significant other, laundry, and friends. Sometimes it can be hard to prioritise. Here is a list of tools to plan your life so you get more free time.

When students cannot manage an exam, cannot do the courses they signed up for, or maybe just generally want to refine their study techniques, students show up at study guidance to get advice.

“And that is what we give them. The tips can be used by everyone, though – whether you are a first year student at university or working a job. Because you can always get better at working with yourself and your time,” says Lene Agger, who is study and well-being counsellor at Aalborg University.

Have a clear vision of your goals and values

Lene Agger points out that you generally have to have a clear vision of your priorities, and that it is never too late to get it.

“As a student, you can start by asking yourself: what are my goals and values? For instance, what do I want to achieve with this course or this semester? Once you know that, you have a better overview of where to put your time. But you also have to keep in mind that, in order to live life fully, you have to look at the big picture. You also have to remember the laundry, your friends, and the dentist visits – and don’t forget all the things that make you happy. There are a lot of elements, and there has to be space for all of them,” says Lene Agger.

Room for the unpredictable

In the study guidance, it is the general recommendation that study and work should not take up more than 60 percent of waking hours.

“There also has to be room for the unpredictable stuff. You may get sick and have to see a doctor, have a water pipe fixed, or help a friend. There also has to be room for the fun stuff, because that is where we get our energy so we can handle the hard periods. Right before an exam, there will naturally be some more stressful situations, where you have to prioritise differently, because you may have a lot to read up on in a short amount of time, but that will be doable if your daily life is generally more structured,” she says.

Get an overview with a weekly schedule

To get everything done, both in regards to education and spare time, it is important to plan, divide, and prioritise the different tasks over the course of a day and a week.

You can choose how detailed the planning should be: if, for instance, you want to time all details, put in coffee breaks and so on, or if you want the schedule to be more general. But it is important to also make time for the activities that lie outside the student life, like family, friends, transport, free time, network, and more.

Source: AAU Studievejledning
www.studieteknik.aau.dk..

Regain the overview

If you do not get everything done that you have planned, it may feel like a defeat – like you are inadequate. That may sometimes be helped by asking yourself:

 • Can it wait?
 • Is it important?
 • Can I get others to help me, or outsource some tasks?

Find an energy source

The energy to work and study has to come from somewhere. Try looking at your calendar for your coming week. When have you set time aside for three or more things that make you happy? Try finding things you can spend less time on in order to create time for the things that give you energy.

Get the right study technique

If you find that you cannot read the entire curriculum during the course, and feel pressured about your inadequacy, it might be a good idea to ask yourself:

 • Does it make sense for me to read all of the curriculum thoroughly?
 • Are there some subjects during this semester that I want to prioritise higher than others?
 • When during the day do I read best?
 • Do I read better if I sit with someone else?
 • Can my co-students help me gain a better understanding of certain texts?

Get more inspiration here:
www.studieteknik.aau.dk or download AAU Student app (Feel Good).

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Der er meget, der kalder på opmærksomheden i dagligdagen. Tandlæge­besøget, studiet, kæresten, vasketøjsbunken og ­vennerne. Indimellem kan det være svært at ­prioritere rigtigt.

Her er en række værktøjer til at ­planlægge dit liv, så du får mere ­overskud.

Når man ikke kan overskue en eksamen, ikke kan nå de kurser, man har meldt sig til, eller måske grundlæggende bare gerne vil have styr på sine studieteknikker, så dukker de studerende op i studievejledningen for at få vejledning.

”Og det giver vi dem så. De gode råd kan nu bruges af alle – om man så er førsteårsstuderende på universitetet eller allerede er i job – for man kan altid blive bedre til at arbejde med sig selv og sin tid,” siger Lene Agger, der er studie- og trivselsvejleder på Aalborg Universitet.

Bliv klar over dine mål og værdier

Lene Agger peger på, at man som udgangspunkt skal være klar over sine prioriteringer, og at det aldrig er for sent at blive det.

”Som studerende kan man starte med at spørge sig selv: Hvad er mine mål og værdier? Hvad vil jeg for eksempel gerne opnå med det her kursus eller det her semester? Når man ved det, har man også mere overblik over, hvor man skal sætte ind med sin tid. Men man skal samtidig have øje for, at livet skal hænge sammen, og derfor bliver man nødt til at kigge på hele paletten.

Man skal jo også have styr på vasketøjet, sine venner og tandlægebesøget, og man må ikke glemme alt det, der gør en glad. Der er rigtig mange elementer, og der skal være plads til dem alle,” siger Lene Agger.

Plads til det uforudsete

I studievejledningen er den generelle anbefaling, at studier og arbejde ikke må fylde mere end 60 procent af ens vågne tid.

”Der skal også være plads til alt det uforudsete. Man kan blive syg og skal måske til lægen, have repareret et vandrør eller hjælpe en ven. Der skal også være overskud til alt det sjove, for det er der, vi henter vores energi, så vi kan klare de pressede perioder. Lige op til eksamen vil der naturligvis være spidsbelastningssituationer, hvor man må prioritere anderledes, fordi man måske skal læse en hel masse op på meget kort tid, men det vil være til at overskue, hvis hverdagen generelt er lidt mere struktureret,” siger hun.

Få overblik med et ugeskema

For at nå alt det, man gerne vil, både i forhold til studiet og fritiden, er det vigtigt at planlægge, fordele og priori­tere de forskellige opgaver i løbet af en dag og en uge.

Man kan selv vælge, hvor detaljeret planlægningen skal være: om man for eksempel vil sætte tid på alle detaljer, indsætte kaffepauser etc., eller om man vil lave et mere overordnet skema. Men det er vigtigt også at sætte tid af til de aktiviteter, som ligger uden for studielivet, som familie, venner, transport, fritid, netværk og andet.

Kilde: AAU Studievejledning
www.studieteknik.aau.dk..

Genskab overblikket

Hvis man ikke når alt det, som man har planlagt, kan det føles som et nederlag, som om at man er utilstrækkelig. Det kan nogle gange afhjælpes ved at spørge sig selv:

 • Kan det vente?
 • Er det vigtigt?
 • Kan jeg få andre til at hjælpe mig eller uddelegere nogle opgaver?

Find energikilderne

Energien til at arbejde og studere skal komme et sted fra. Prøv at kigge i din kalender for den kommende uge. ­Hvornår er der afsat tid til tre eller flere ting, der gør dig glad? Find evt. to ting, som du gerne vil bruge mindre tid på, for at få tid til de ting, der giver energi.

Få den rigtige studieteknik

Hvis du undervejs oplever, at du pludselig ikke kan nå at læse hele pensum og føler dig presset over din utilstrækkelighed, kan det være en god idé at spørge dig selv:

 • Giver det mening for mig at læse hele pensum lige grundigt?
 • Er der nogle fag på mit semester, jeg gerne vil prioritere ­højere end andre?
 • Hvornår på dagen læser jeg bedst?
 • Læser jeg bedst, hvis jeg sidder ­sammen med andre?
 • Kan mine medstuderende hjælpe mig til en bedre forståelse af nogle bestemte tekster?

Få mere inspiration her:
www.studieteknik.aau.dk eller download AAU Student app (Feel Good).