Close
Sådan skriver du en god og motiveret ansøgning

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Ingen vil hævde, at det er let at skrive en ansøgning. Her er gode råd fra Karrierecenteret på DTU.

Rikke Bjerregård Jespersen fra Karrierecenteret på DTU er ikke i tvivl: Forudsætningen for at kunne skrive en god, motiveret ansøgning er en grundig research.

”Det handler om at læse stillingsopslaget igennem og på en nærmest gymnasieagtig facon lave en tekstanalyse, hvor man gør det tydeligt for sig selv, hvilke arbejdsopgaver, der skal løses, og hvilke kompetencer der bliver efterspurgt. Ellers kommer man nemt til at skrive en ansøgning, der er alt for generel,” fortæller specialkonsulent Rikke Bjerregård Jespersen. Derefter skal man sætte sig ind i den virksomhed, som man håber på at få et job i. Det kan man fx gøre ved at trevle virksomhedens hjemmeside igennem, følge med på LinkedIn eller læse om virksomheden i medierne.

Hun understreger, at man gerne må genbruge ord fra stillingsopslaget. ”Det er jo dem, det handler om. Man skal skrive en ansøgning, der spejler det, som står i jobopslaget. Så man er hverken dum eller uopfindsom, fordi man skriver sig

ind i en kontekst. Måske kan det ligefrem være en nødvendighed, fordi nogle virksomheder vælger at screene ansøgningerne automatisk ud fra en række bestemte keywords. Hvis ordene ikke optræder i ansøgningen, risikerer den aldrig at blive læst,” fortæller Rikke Bjerregård Jespersen.

Udnyt overskriften
Traditionelt begynder mange ansøgninger med et ’Dear sir/madam’ eller ’Til hvem det måtte vedrøre’. Det er ved at ændre sig.
”Jeg ser flere og flere ansøgninger med en egentlig overskrift a la ’Kreativ og innovativ bygningsingeniør søger udfordringer i MT Højgaard’. Og her er ordene ’kreativ’ og ’innovativ’ enten hentet fra jobbeskrivelsen eller beskriver de stærkeste kort, som ansøgeren kan trække i forhold til det konkrete job. Det flasher man i overskriften, fordi det virker som en krog, der får læseren til at fortsætte,” siger Rikke Bjerregård Jespersen.

Mange har svært ved at differentiere mellem en ansøgning og et CV. Den helt store forskel er tidsperspektivet.

”CV’et peger bagud, mens ansøgningen peger fremad. I ansøgningen plukker man noget fra fortiden og sætter det i spil i forhold til fremtiden. Virksomheden er ikke interesseret i at høre den gode historie om en ansøger – men den gode historie om en ansøger hos dem. Det kan man for eksempel gøre ved at give konkrete eksempler på, hvordan man er i stand til at løse de opgaver, der beskrives i stillingsopslaget,” siger Rikke Bjerregård Jespersen.

Hold det rette fokus
For at skille sig selv ud fra mængden på en god måde, er det afgørende, at ansøgningen afspejler både erfaringer, kompetencer og de resultater, man har skabt.

”For de fleste ingeniørjobs er det relevant, at man først præsenterer sine tekniske erfaringer og kompetencer. Derefter glider man over i, hvordan man arbejder og kommer her ind på de personlige kompetencer. Her kan det fx være relevant at fremhæve, at man er resultatorienteret, effektiv eller innovativ. Rækkefølgen er omvendt,

hvis det drejer sig om et generalistjob,” fortæller Rikke Bjerregård Jespersen.

Det er hendes erfaring, at mange studerende har tendens til at præsentere sig for ufokuseret og bredt.

”Det er hverken en god idé at sende HR-afdelingen en liste over samtlige kurser – eller blot at nævne studieretningen. Men man må gerne nævne de mest relevante kurser, man har taget, vælge et par projekter ud eller skrive om sit speciale eller afgangsprojekt, men man skal altid tilføje de kompetencer, det har bragt i spil. Det skal man så huske at koble på fremtiden. Det vil sige, at man skal skabe forbindelse mellem jobbets krav og det, man som jobsøgende kan tilbyde, så det er tydeligt, hvordan virksomheden kan drage nytte af det. Hvis man inddrager et ’jer’, ’I’ eller virksomhedens navn, er det en meget god indikator for, at man som studerende tipper fra fortid til fremtid,” fortæller Rikke Bjerregård Jespersen.

Mere fokus på kompetencer

Anders skrev i første omgang en meget kort uopfordret ansøgning. Rikke Bjerregård Jespersen fra Karrierecenteret på DTU anbefaler, at Anders er mere tydelig, når han beskriver sin motivation og sine faglige og personlige kompetencer.

1: Overvej en mere fængende overskrift. 
’Hej’ siger ikke noget om dig. Idé: ’Softwarestuderende fra DTU med relevant erhvervserfaring søger praktikplads’. I én linje får du fortalt, hvad du læser, at du har noget interessant erfaring med dig, og hvad du søger. Hvis der findes en beskrivelse af praktikpladsen, og der i den for eksempel står, at de leder efter én med personligt drive, kan du flette kompetencer ind i overskriften. Du skal kun nævne de kompetencer i overskriften, som du ved, de har brug for. Husk at bruge det samme sprog i CV og ansøgning. Tjek hvilket koncernsprog, der bruges i den virksomhed, du søger hos.

2: Du må gerne tilføje lidt mere info. 
F.eks. hvor lang tid praktikken varer, og hvornår du kan starte. 

3: Fortæl om din motivation. 
Brug nogle linjer på hvorfor lige nøjagtig den pågældende virksomhed er et spændende sted for dig at komme i praktik. Det giver læseren god grund til at læse resten af ansøgningen. 

4: Ny rækkefølge. 
Lav en anden rækkefølge på dine informationer, så du ikke starter din ansøgning med at nævne ’studentereksamen’. Det er længe siden og ikke så relevant som din nuværende uddannelse. Skriv i stedet ”Inden jeg startede på softwareudvikling på DTU, arbejdede jeg et år …”

5: Vis at virksomheden kan få glæde af dine faglige kompetencer.
Prøv om du kan skabe forbindelse mellem din fortid og det kommende praktiksted ved at tilføje: ’Hos jer vil jeg selvfølgelig bruge disse erfaringer, når jeg skal ‘sådan og sådan’… Eller ’Ved at tilbyde mig en praktikplads får I en studerende, der kan ‘sådan og sådan’. Det virker meget overbevisende, hvis du kan komme med specifikke eksempler på, hvordan du selv mener, du kan bidrage og hvorfor.

6: Mere fokus på personlige kompetencer. 
Denne anden del af din ansøgning kan med fordel fokusere på dine personlige kompetencer og give eksempler på, hvordan du arbejder. Du skriver, at du har kompetencer inden for ledelse. Desværre fortæller du ikke, hvilke kompetencer det er! Nævn eksempler: Måske er du tålmodig og lyttende og god til at inddrage andres styrker? Eller er det dig, der er god til at planlægge en stor proces med mange delprocesser, så I når deadline?

7: Din ansøgning må godt være længere! 
Kom gerne med lidt flere eksempler på, hvordan du arbejder. Hvis du ved, at du skal indgå i et team i praktikvirksomheden, vil din kommende chef og kollegaer gerne høre lidt om, hvad du er for én, når du samarbejder med andre. 

8: God og kort afslutning! 

9: Sprogligt eftersyn. 
Der mangler et par kommaer hist og her, få evt. hjælp til at finpudse ansøgningen i forhold til grammatikken.

Uddybet og relevant ansøgning

Efter råd fra karriererådgiver Rikke Bjerregård Jespersen på DTU, har Anders rettet sin ansøgning igennem, så han nu mere klart beskriver sin motivation og sine faglige

og personlige kompetencer.

1: Godt med en mere uddybet ansøgning.
Generelt et dokument, hvor du får fortalt mere om dig selv og det, du kan bidrage med. Jeg foretrækker denne version frem for den korte førsteudgave.

2: Fint og ’to the point’. 
Allerede i overskriften hjælper du mig med at beskrive, hvad din henvendelse drejer sig om, ligesom du får givet et eksempel på en kompetence, der er central for din måde at arbejde på – godt!

3: Kort og præcist. 
På ganske få linjer får du givet mig facts om, hvilken praktik du er på jagt efter – godt! Du får også givet en god grund til, at du henvender til netop den udvalgte virksomhed – godt!

4: Gerne flere konkrete eksempler. 
Overvej hvad du forestiller dig, læseren kan bruge dine informationer til. Hvordan kan det være relevant for virksomheden, at du har den beskrevne erfaring? Giv et konkret eksempel på, hvordan du vil omsætte dine erfaringer til noget relevant i virksomheden. I CV’et kunne du nøjes med at dokumentere det, du har lavet indtil nu. I ansøgningen skal du forbinde dine erfaringer og kompetencer konkret til de opgaver, du skal løse i praktikvirksomheden.

5: Endnu mere sammenhæng mellem fortid og fremtid. 
Endnu engang vil mit råd være, at du skal skabe sammenhæng mellem dine erfaringer fra fortiden med det, du skal lave i fremtiden. Altså i din praktik. På den måde bevarer du kontrollen over, hvad du gerne vil have, læseren skal få ud af alt det relevante og interessante, du kan.

6: Gerne eksempler på kompetencer inden for ledelse. 
Det er fint, at du fortæller, at du har kompetencer inden for ledelse af mindre teams. Inden du går videre, skal du komme med eksempler på, hvordan du gør det. Længere nede nævner du din evne til at lytte. Flyt eksemplet hertil, og nævn et eller to eksempler mere. 

7: Gerne ny struktur. 
Overvej at flytte dine bullets op mellem de to første afsnit, så de står midt i ansøgningen. Som de står nu, skærer de afsnittet med din beskrivelse af måden, du arbejder på, midt over. Nævn dine tekniske kompetencer først, og flyt eksemplerne 1, 2 og 5 nederst i opremsningen. De handler nemlig om måden, du arbejder på og kan med fordel samles. 

8: God og kort afslutning! 
De sidste to eksempler har du nævnt før. Slet dem. 

9: Husk korrekturen. 
Du må gerne få et par nye øjne til at læse korrektur og hjælpe med de sidste kommaer.