Close
Få dit CV til at shine

Marianne Bom & Rie Jerichow, Publicér

Det er vigtigt at skrive en ansøgning, som sidder lige i skabet. Men CV’et er måske endnu vigtigere, fordi det ofte bruges i den første screeningsbølge. Tjek om dit CV lever op til eksperternes anbefalinger.

Når en virksomhed modtager en dynge ansøgninger til samme stilling, vil CV’erne altid spille en central rolle.

”HR-afdelingerne vil typisk som det første kigge på CV’erne for at håndplukke de mest interessante kandidater. Dem sorterer man i en A-, B- og C-bunke, hvor A-bunken er de meget interessante og C-bunken er de fuldstændigt uinteressante. Sådan foregår det i rigtig mange virksomheder,” fortæller rekrutteringsdirektør Thomas Dahlgaard fra Jobindex.

”Et CV er ikke bare et CV, som man kan genbruge hver gang, man sender en ansøgning. Når man søger et job, skal man finde frem til de kompetencer og færdigheder, der efterspørges i jobopslaget, og de skal naturligvis reflekteres i CV’et. Man skal med andre ord altid tilpasse sit CV,” fortæller specialkonsulent Rikke Bjerregård Jespersen fra Karrierecenteret på DTU.

Hun anbefaler, at man læser jobannoncen igennem flere gange og finder frem til opgaverne i jobbet samt de tekniske og personlige kompetencer og erfaringer, der kræves. Derefter markerer man alt det, man kan matche, og inkorporerer de matchende nøgleord i CV’et.

Et CV skal derfor effektivt og kortfattet gøre en arbejdsgiver opmærksom på, at ansøgeren er meget relevant. Derfor skal det være målrettet, ’to the point’ og klart beskrive, at ansøgeren besidder de kvalifikationer, der efterspørges i forhold til det bestemte job.

Her er hendes opskrift på et godt CV
Overskrift

Du kan vælge det sikre og skrive CV efterfulgt af dit navn i overskriften. Hvis du giver dit CV en egentlig overskrift, skal du være opmærksom på, at CV’et skal adskille sig fra din ansøgning.

Personlig data

Her angiver du navn, fødselsdato, adresse, e-mail, mobiltelefon og nationalitet, hvis du søger job i et andet land end dit hjemland.

Profil

Angiv en kort beskrivelse af dig selv med fokus på kompetencer og erfaringer, der er relevante for den stilling, du søger. Disse linjer er de første, som de rekrutteringsansvarlige læser, så her har man en chance for at fange opmærksomheden fra starten ved at målrette profilen til det pågældende job. Du skal derfor altid ændre din profil, hver gang du søger et nyt job.

Uddannelse

Strukturér afsnittet i to kolonner: til venstre en liste med årstal og til højre en bredere kolonne med din titel, grad, uddannelsesinstitutionens navn og eventuelt land. Tilføj erfaringer og resultater her fra kurser, projekter og/eller speciale/afgangsprojekt fra relevante projekter – som underpunkter, hvor det er relevant. Skriv de nyeste erfaringer først – ingen når til beskrivelsen af din universitetsuddannelse, hvis de først skal læse om folkeskole, efterskole, gymnasieuddannelse eller højskoleophold.

Erhvervserfaring

Strukturer afsnittet på samme måde som uddannelsesafsnittet: ansættelsesperiode i venstre kolonne og navnet på din stilling og virksomhedens navn. I højre kolonne beskriver du kort dit ansvar og dine opgaver, de kompetencer, du har brugt, og hvilke resultater, du har skabt.

Har du lavet frivilligt arbejde, kan du enten beskrive det her eller give det sit eget afsnit.

IT-kompetencer

Her kan du liste de relevante programmer, som du behersker – f.eks.: MATLAB, Labview, Autocad, Java, C++, Photoshop, Excel, etc. Du kan vælge at kategorisere dine færdigheder under f.eks. tekstbehandling, programmeringssprog, modellering/design eller beregning.

Sprog

Skriv dit modersmål og det niveau, som du behersker forskellige fremmedsprog på.

Fritid

Vælg et område, som du gerne vil huskes for, og medtag nogle detaljer, som gør dig interessant. Det kan f.eks være dine fritidsinteresser eller sportsresultater. Skriv lidt mere end f.eks. ’fodbold’. Du skal nemlig ikke spille bold i dit kommende job. Udvid derfor beskrivelsen med en kommentar om, at du er taktiker eller tænker strategisk – også som fodboldspiller. Det er nemlig kompetencer, som man kan forestille sig, at du vil kunne bruge i jobbet og ikke kun på fodboldbanen.

Referencer

Skriv kun relevante referencer i denne rækkefølge: Navn, stilling, virksomhed og telefonnummer. Det er god stil at tjekke med vedkommende, om det er i orden, at du henviser.

Målret dit CV til jobbet

Selv om man kan skrive et CV på mange forskellige måder, er det altid en god idé at målrette sit CV i forhold til den konkrete modtager. Her giver Rikke Bjerregård Jespersen fra Karrierecenteret på DTU gode råd til Anders fra DTU Compute. Han har brug for et skarpt CV, når han skal søge praktikstillinger i forbindelse med sin uddannelse til softwareingeniør.

1: Sæt et foto på af dig selv
Det giver læseren en fornemmelse af dig som person.

2: Målret dit CV til modtageren
Jeg vil anbefale dig at ændre lidt i dine beskrivelser af dine erfaringer, hver gang du sender dit CV til en ny virksomhed. Find ud af, hvad de laver, hvad du skal lave, og hvordan du skal lave det. Alt er ikke lige relevant for alle, og det er dig, der skal sørge for, at det, læseren præsenteres for, giver mening i hans eller hendes virksomhed eller afdeling.

3: Tænk på læsbarheden
Det er svært at danne sig det første hurtige fem-sekunders indtryk af dit CV – simpelthen fordi skriftstørrelsen er for lille. Vær ikke bange for at bruge mere af side 2, og gør dit CV mere læsevenligt ved at bruge en større skrift.

4: Ensret dit CV
Sammenlign dette afsnit med præsentationen af din erhvervserfaring og få de to afsnit til at ligne hinanden! Du mangler en kort beskrivelse af f.eks. et par kurser, der er særligt interessante for en given praktikvirksomhed. Det kan også være relevant at præsentere et projekt, som du har gennemført sammen med en virksomhed. Titlen på din uddannelsesretning er ikke tilstrækkelig.

5: Opfør kun relevante sprog
Slet ’svensk’, med mindre det er relevant for virksomheden, at du forstår en smule.

6: Skriv CV’et på virksomhedens sprog
Husk at undersøge, om koncernsproget er engelsk i den virksomhed, du søger hos. Hvis ikke, skal du skrive dit CV på dansk. Findes der et praktikopslag, så besvar det altid i det samme sprog, som det er skrevet!

Overskueligt og let læst

Anders’ CV er nu overskueligt og let at læse. Karriererådgiver Rikke Bjerregård Jespersen fra DTU vil dog anbefale, at han bruger lidt mere plads på at beskrive sin uddannelsesmæssige baggrund og sine relevante kompetencer.

1: Sæt et foto på af dig selv
Jeg synes stadigvæk, du skal sætte et foto på af dig selv! Det bruger de fleste, og jeg bliver næsten bekymret for, om du forsøger at skjule f.eks. din alder for mig.

2: Indsæt en profiltekst
Jeg vil endnu engang opfordre dig til at overveje, om du ikke skal indsætte fire til seks linjer med en profiltekst. Tænk på det som en appetitvækker, der får læseren til at læse lidt mere og måske hele dit CV. Fokuser på en ultrakort præsentation af de kompetencer, der er allervigtigst for, at du kan bestride praktikken.

Giv eksempler på både tekniske og personlige kompetencer. Måske er dit sidste afsnit på side 2 et forsøg på en profiltekst? I så fald vil jeg anbefale, at du flytter det hertil. I stedet for at nævne ’musik, fotografi og radio’, skal du nævne et par personlige kompetencer, som ’målrettet, ansvarsfuld og dedikeret’. Den beskrivelse er nemmere for virksomheden at forestille sig, at de kan bruge hos dem. De kan nemlig med rette indvende, at ’Det er fint, du fotograferer. Men da du ikke skal fotografere hos dem, kan de ikke se relevansen’. 

3: Overskueligt og let læst
Dit CV er overskueligt og let at læse igennem. Vær dog opmærksom på, at dine afsnit ikke bliver for lange. Så opgiver læseren måske på forhånd og springer videre til noget andet.

4: Udbyg beskrivelsen af din uddannelse
Du skal altid overveje, hvad der er vigtigst, når du søger job eller praktik: Din erhvervserfaring eller din uddannelse. Mange, der søger praktik, nævner afsnittet ’Uddannelse’ først, fordi praktikken ligger i forlængelse af studierne.

Som jeg også kommenterede i den første version af dit CV, synes jeg, at du kan forbedre dit ’Uddannelsesafsnit’. Layout-mæssigt må det gerne ligne afsnittet om erhvervserfaring. Lad dig inspirere af det, og udvælg evt. to-tre kurser eller projekter, som det er relevant for virksomheden at høre lidt mere om.

5: En god afslutning
Jeg er lidt i tvivl om hensigten og indholdet med dit sidste afsnit. Typisk afsluttes CV’et med det, du kalder ”Interesser og Aktiviteter”. Her giver man et par eksempler på, hvad man bruger tid på uden for studiet.

Dit ’Keywords-afsnit’ er en atypisk blanding af tekniske keywords og fritidsinteresser. Det forvirrer mig som læser, og jeg synes, du skal slette det.