Close

Studieområde

Export and Operations
Product and Design
Mechanical Engineering
 
Structural and Civil Engineering
Architecture and Planning
Geophysics and Survey
Environmental Engineering
Chemical Engineering
Biotechnology
Medicine and Pharma
Biomedical Engineering
 
Physics and Nano
Energy Engineering
Electronic Engineering
Communication Technology
Mathematical Engineering
Software
 

Tilbyder

Internship
Student job
Work abroad
Master thesis
Graduate programme
School project
Ph.D

FORCE Technology

Her er der plads til alle

FORCE Technology arbejder som Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed for mange brancher og sektorer, og vi har derfor brug for - og god plads til - mange forskellige ingeniørretninger.

Vi løser opgaver for virksomheder indenfor bl.a. energi & miljø, olie & gas, medicinalindustrien, den maritime industri, fødevarebranchen, elektronikindustrien og den offentlige sektor.

Som ingeniør hos os kan du fx komme til at arbejde med:

- livscyklusanalyser af produkter og ydelser
- udvikling af automatiserede ultralydskannere til kontrol af fx vindmøllevinger og -tårne
- analyser af korrosion
- test og prøvning af elektronik og mekanik
- støj-, luft- og lugtmålinger
- analyser af forskellige materialer, fx polymer, beton og metaller
- CFD-beregninger af fx vindforhold omkring bygninger eller partiklers bevægelse gennem et forbrændingsanlæg
- udvikling af røntgenskannere til kvalitetskontrol af fx fjernvarmerør eller offshore fleksible rør
- udvikling af mikroelektronik og sensorsystemer
  

Teknologier omsættes til praktiske løsninger

Gennem tiden har vi bl.a. udviklet:

- hospitalsrobotter til transport af bl.a. blodprøver, affald og mad på hospitaler
- en dansk kompetenceplatform for open source-software til computerbaserede strømningsberegninger (CFD)
- en virtuel udgave af den nye Femernbro med udvidede sejlrender
- næste generation af flydende offshore vindmøller
- maritimt software til træning i bekæmpelse af smuglere og pirater

Vi glæder os til at omsætte mere viden og flere innovative teknologier til praktiske løsninger for vores kunder - sammen med dig.

Brede udviklingsmuligheder

Du kan få lov til at fordybe dig i specialiseret forskning og udvikling eller generel projektledelse både på internationalt og nationalt niveau. Vi arbejder med alle typer kunder fra nogle af de største koncerner til de nyeste opstartsvirksomheder fra deres første idé.

Vi indgår i projekter med et stort indhold af specialiseret viden, lige fra den tidlige idéfase til aflevering af det nøglefærdige projekt. Vi lægger vægt på at skabe uformelle og lydhøre rammer for idégenerering og -afprøvning. Hos os kan du sætte din viden og kreativitet i spil i et tværfagligt miljø, hvor nytænkning er en væsentlig værdi. 

Er du studerende?

Har du en god idé til et speciale, et projekt, en case eller ligefrem en ph.d.? Så er du meget velkommen til at kontakte os.

Fakta

Medarbejdere

test
Total: 1.400
Ingeniører: 400

test
Total: 1.100
Ingeniører: 320


Information

FORCE Technology
Hovedkontor
Park Allé 345
2605 Brøndby
Telefon: +45 43 25 00 00
Email: [email protected]

Hjemmeside: http://www.forcetechnology.com