Close

SMS

På denne side kan du læse om, hvordan De Studerende Erhvervskontakt håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

De Studerendes Erhvervskontakt er dataansvarlig, og vi sørger for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. 

Vores kontaktoplysninger:
De Studerendes Erhvervskontakt
DTU Bygning 101E, 1. sal
Anker Engelunds Vej 1
DK – 2800 Kgs. Lyngby
Danmark

Telefon  + 45 4593 2223
CVR   14686002
Mail   [email protected]

SMS

Du kan til enhver tid afmelde dig via den information, du får gennem nyheds-SMS’er, du modtager. SMS-servicen afmelde ved at sende en SMS til 1204 med de instruktioner der er givet nederst i den modtagne SMS.

Vi deler og videregiver ikke personlige oplysninger til eksterne parter, som virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for foreningen. Disse informationer opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så de ikke kommer uvedkommende til kendskab. 

Udsendelsen af nyhedsinformationer og påmindelser foregår til dig via De Studerende Erhvervskontakt, der er forpligtet til at opbevare og behandle data forsvarligt og overholde ovenstående.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

SMS’er tilsendt til DSE’s SMS system slettes efter et halvt år fra modtagelse.
Telefon nummerer på lister/events slettes et halvt år efter listens/eventet afholdelse.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

  • Retten til at modtage oplysninger om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
  • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
  • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
  • Retten til at få dine personoplysninger slettet fra vores database.
  • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes direkte til markedsføring.
  • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
  • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige. 

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores IT-systemer på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger i vores IT-systemer, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet)